Tuesday, June 18, 2024

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

Must read

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ သေ ၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ၵိုၵ်းႁိူၼ်းဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇႁၢႆၼႃႈႁၢႆတႃဝႆႉၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Ctrdit to Owmer- ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ မိတ်ႉသိမ ဢၢင်ႈဢိင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၶဝ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢႃယု 65 ပီၼႆႉ ဝၢႆးလင်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်တွၵ်ႇသဝ်ႁိၼ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်း တႅၵ်ႉၶိၼသီႇရိ ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 /2/2022 ၼၼ်ႉသေ ႁၢႆၼႃႈႁၢႆတႃဝႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်တူင်ႇဝူင်းသိုၵ်း ဢၼ်ယူႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢူဝ်ႊမီႊၶရွၼ်ႊ လႄႈ ၵၵ်းတူဝ်ၵိုၵ်းႁိူၼ်းဝႆႉ။ မၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းသင်လႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၼႃႈႁၼ်တႃ ဝႃႈၼႆ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈမၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ လုပ်ႇသၼ်လင် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ မဢလ တွပ်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးယူႇလီမၼ်းသေ ၾၢႆႇတၢင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉသင်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼႆႉ သမ်းၶဵမ်ႁႄႈၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝႆႉယဝ်ႉ 2 ၶဵမ်သေဢမ်ႇၵႃး သမ်းပႃးၶဵမ် ထႅမ်ႁႅင်းႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် Booster ဝႆႉထႅင်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢူဝ်ႊမီႊၶရွၼ်ႊ ၸပ်းၽႄႈၵၼ်ဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇယဝ်ႉ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းၸၼ်ႉသုင်လၢႆလၢႆၵေႃႉၵေႃႈ ယင်းတိတ်းၸပ်းဝႆႉ – ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 4 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ ၵေႃႈ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းတၢၼ်းလၢႆႇ ၵႂႃႇမိူင်းၵမ်ႊပေႃႊတီႊယႃႊ ဢၢၼ်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၸုမ်းပလိၵ်ႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ယင်းလႆႈၵၵ်းတူဝ်တီႈၼၼ်ႉလူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း