Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉယူႇႁႃႉ

ယၢမ်းၽွင်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈယူႇ ၵမ်းတီႈ 3 တႄႇဢဝ်လိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊ 11 ဝၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်းတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 16 ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ် ၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ UKP ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈလႄႈ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼမ်တီႈသုတ်းၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img