Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းယေႃ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်မိၼ် ယိုဝ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸွမ်းသၼ်လွႆ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ မိူင်းယေႃ (ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 40 လၵ်း) ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်း မိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ - “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇသိုၵ်းၶႄႇ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ဢၼ်မီးတၢင်းမိူင်းယေႃ တၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶႄႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင် တၢင်းမိူင်းယေႃ ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 28/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ 2 လမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူင်မူၼ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း မိူင်းယေႃ ယၢၼ်မွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ၸွႆႈယိုဝ်းပၢင်တိုၵ်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုင်ႉတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း၊ သွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ မိူင်းႁႅတ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 28 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်း လီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  သွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ် ၸွမ်းသၼ်လွႆ...

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တေႁဵတ်းပၢင်လွင်းလူင် 10 ဝၼ်း ၵိုၵ်းပွႆးပီမႂ်ႇၶႄႇ တီႈမိူင်းယေႃ လႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တေပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇလူင် ၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၶႄႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/1/2022 တေႃႇထိုင် 10/2/2022 သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇၶႄႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉသေ ပိုတ်ႇ ပႃးပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇလူင် တီႈၼွင်ပဵတ်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ ယၢၼ်မိူင်းယေႃ မွၵ်ႈၶိုင်ႈလၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

ၽွင်းၶၢဝ်းလူဝ်ႇလူင်းႁႆႈလူင်းၼႃး ၸိူင်ႉၼႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း၊ ၵူၼ်းၵႂႃႇၼႃး ပၢတ်ႇၶဝ်ႈယၢပ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 24/11/2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 တင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၽွင်းၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

  ၽွင်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼၼ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီသမ်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း  ၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၸႂ်။   တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး သိုၵ်း TNLA ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ  ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼူမ်း ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽႄးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ MNDAA , AA သမ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း MNDAA,AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယေႃ ၶိူဝ်းယႂ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း  ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶိူဝ်းယႂ်း ၸွမ်းႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - မိူင်းယေႃ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/11/2021 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢမ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶဝ်ႈယႃ ၼႂ်းတပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ 2 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 28/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁၢမ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း မႃးယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ တပ်ႉပၢင် သဝ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ 2 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင်သေ ၵႂႃႇလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၵ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇမိူင်း ယေႃၼၼ်ႉယိုဝ်းၵွင်ႈၾၢႆႇလဵဝ်၊...

သိုၵ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

ငဝ်းလၢႆးသိုၵ်းသိူဝ်ၶဵင်ႈၶႅင်ဝႆႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းယေႃ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ  ၊ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇမေႃးထႅင်ႈသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း။ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၵေႃႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ။    ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈဝႃးၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် မႃးႁႅင်းသေၸင်ႇ ဢဝ်သဵင်ၵွင်ႈၶဝ်  ယဵၼ်ၵႂႃႇ ၶႃႈဢေႃႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၸူးမိူင်းယေႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၵ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈဢွၼ်ႇ/ ၵွင်ႈလူင်ၸူး တၢင်းမိူင်းယေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်ႇ သၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်။ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉတင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမိူင်းယေႃ ပၵ်းႁိမ်းပၢင်သဝ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းပၢၵ်ႇပၢႆ လုၵ်ႉၾၢႆႇလႃႈသဵဝ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈတၢင်းမိူင်းယေႃ ပၵ်းသဝ်း ႁိမ်းပၢင်သဝ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/6/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 99 ဢဵၼ်ႁႅင်း ပၢၵ်ႇပၢႆ လုၵ်ႉတၢင်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၵ်း - ႁူဝ်ၶူဝ် ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း မိူင်းယေႃ  ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပၵ်းသဝ်းႁိမ်းပၢင်သဝ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵဝ်ႇ တၢင်းၶဝ်မိူင်းယေႃ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇတေ Lockdown ၵူႈမူႇဝၢၼ်ႈၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉသေ လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ Lockdown  ထုင်ႉမိူင်းယေႃ မႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20 ထိုင် 30/6/2021  ၶၢဝ်း တၢင်း 10 ဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ...

ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇလႆယူႇၵတ်းယဵၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈတမ်းၸႂ်ဝႆႉဝၢင်းႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶီႇၵႃးမႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈယႃႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းယေႃ ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊  လၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ငိုၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ - သေပၼ်ငိုၼ်း 5 သႅၼ်သေ တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းဝႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း လုင်းသွႆႈ/ ပေႃႈထဝ်ႈသွႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁႅင်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းႁႅတ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေး တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈမႄး ၵူၼ်းၸိူဝ်းဝႃႈပဵၼ်သၢႆၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် 99 ၊ တပ်ႉၸုမ်း 66 ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တၢင်းထုင်ႉၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ် ဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉပႆတိၼ် ၶလယ 14 တႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 66 ဢၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img