Monday, June 17, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇသိုၵ်းၶႄႇ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ဢၼ်မီးတၢင်းမိူင်းယေႃ တၢႆၼမ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶႄႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင် တၢင်းမိူင်းယေႃ ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။

- Subscription -
Photo Google -ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းႁႅတ်ႈ မိူင်းယေႃ

ဝၼ်းတီႈ 28/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ 2 လမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူင်မူၼ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း မိူင်းယေႃ ယၢၼ်မွၵ်ႈ 4 လၵ်း ၼႂ်းၵႄႈဢိူင်ႇ မိူင်းယေႃ – ဢိူင်ႇမိူင်းႁႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶဝ် ဢၼ်မီးတၢင်း ဝၢၼ်ႈလူင်မူၼ်း –  တၢႆ 30 ပၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယိုဝ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းႁႅတ်ႈ (ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းယေႃ – လႃႈသဵဝ်ႈ) ၼၼ်ႉ ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင် 1 ၵေႃႉ၊ ၶုၼ်သိုၵ်း 1 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်သိုၵ်း 1 ၵေႃႉ ၊ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ ယွၼ်းႁိမ် လူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း သေ လုၵ်ႉမိူင်းႁႅတ်ႈ ဢၢၼ်းၵႂႃႇမိူင်းယေႃ။ ၺႃးၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတီႉဢဝ်ၵႂႃႇ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၼိူဝ်လိၼ်ၵေႃႈ ပွႆႇငႃးသိုၵ်းသွၵ်ႈႁႃ၊ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၵေႃႈ ဢဝ်ႁိူၼ်းမိၼ် ၸွႆႈႁႃသေ လူမ်ႇတိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶႄႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လႄႈ ဢူၺ်းလီဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ပၵ်းတပ်ႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇလိူင်ႈမူၼ်း (ဝူင်ႈၵၢင်မိူင်းယေႃ-မိူင်းႁႅတ်ႈ)

 လွင်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ သိုၵ်းၶႄႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉတၢႆ 60 ၼႆသေ တႃႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုလ်းယိုၼ်ယၼ်။

ဢိင်ၼိူဝ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢႆသေ ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ထိုင် တၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းယေႃ ၼၼ်ႉတႄႉ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ထုင်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။။

တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႇ ယၢမ်မွၵ်ႈ 30-50 လၵ်းၼၼ်ႉ မီး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA, ၸုမ်းၶႄႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA, ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA, ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း