Monday, June 17, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်မိၼ် ယိုဝ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸွမ်းသၼ်လွႆ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ မိူင်းယေႃ (ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 40 လၵ်း) ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo Lashio Youth-တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းယေႃ


ၵူၼ်း မိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်းသေ မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သွင်လမ်း မႃးယိုဝ်းၸွႆႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၸွမ်းသၼ်လွႆ/ ၼႂ်းႁူၺ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂၼ်းၾႆးပေႃးပဵၼ်မုၵ်ႉ ပဵၼ်မုၵ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -


မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇမိူင်းယေႃ (ၵၢတ်ႇ 5 ဝၼ်း) လႄႈ ၽွင်းၵၢတ်ႇတႄႇၵိုၼ်း သဵင်ၵွင်ႈသမ်ႉတႅၵ်ႇ လႄႈ ဢဝ်ၵၢတ်ႇယၢႆႈ ၊ သိမ်းၶူဝ်း ပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်း။


“ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၶၢႆ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၸွမ်းၵိဝ်ႇၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းမိူင်းယေ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယဵၼ်သီႇမူတ်း”- ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/1/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽႃၽိုင်ႈ ဢိူင်ႇၽႃၽိုင်ႈ (ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း) ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းယေႃ၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉတၢႆ ၼပ်ႉသိုပ်း။


ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28 ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းၶႄႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၼႂ်းၵႄႈ ဢိူင်ႇမိူင်းႁႅတ်ႈ တင်း ဢိူင်ႇလူင်မူၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူႉယႂ်ႇတၢႆၼမ် မိူၼ်ၵၼ်။
တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႇ မွၵ်ႈ 30-50 လၵ်းၼၼ်ႉ မီး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA, ၸုမ်းၶႄႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA, ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA, တင်း ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း