Sunday, May 26, 2024

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1  RCSS  လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်လူႇႁႅၼ်းတၢၼ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ 

Must read

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ   ပီၼႆႉ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇလူင်၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢင်းတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၽႄၵုသူဝ်ႇၵႂႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo: လွႆၵေႃႇဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီတဵမ် ၼႆသေ ယူႇတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၵဵင်းတုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း  ပၢင်ပွႆး/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ  ၼင်ႇ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး။    တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း၊   ဝၢၼ်ႈမိူင်း သုၵ်ႉယုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   လႄႈ ပီၼႆႉဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယႂ်ႇလူင်၊ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းတၢၼ်းၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းလၢႆလွင်ႈသေ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီၶႃႈ။ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမိူၼ်ၵၼ် တေမီး 2 ပီယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသၼ်လွႆၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ထူပ်းၽေးသိုၵ်း လႆႈပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ လႆႈ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေမႃးၸတ်းပွႆးယႂ်ႇလူင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇပႃးတူၵ်းထုၵ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: လွႆၵေႃႇဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022

ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီၼႆႉ  လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၵဵင်းတုင် RCSS   မွၵ်ႇထိုင် ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၶိုၼ်ႈဝတ်ႉလူႇတၢၼ်း တီႈဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၾႃႉ လွႆၵေႃႇဝၼ်း တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:30 မူင်း တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ႁူမ်ႇလူႇတၢၼ်း/ ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၵၢပ်ႈသွမ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ။

 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆး/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း