Tuesday, June 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ၸွႆႈယိုဝ်းပၢင်တိုၵ်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုင်ႉတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း၊ သွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ မိူင်းႁႅတ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

Photo Google -ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းႁႅတ်ႈ မိူင်းယေႃ

ဝၼ်းတီႈ 27/1/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 28 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်း လီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  သွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ် ၸွမ်းသၼ်လွႆ  ၵွင်းသပေႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁႅတ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းႁႅတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းႁႅတ်ႈ ႁွတ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၶဝ်တႄႇယိုဝ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝႃး ႁူဝ် ၶမ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် ၵေႃႈတိုၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ။ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈသေ ထိုင်မႃးယၢမ်း 12 မူင်း မင်ၵၼ်ထႅင်ႈ။ တေႃႇႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇ– ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈ 2-3 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁွၼ်ႈထဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁွတ်ႈတၢင်းမိူင်းႁႅတ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းယိမ်ဢဝ် လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁႅတ်ႈသေ ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းယေႃ ၊ ၵႂႃႇႁၢႆတူဝ်ပႅတ်ႈၸွမ်းတၢင်း 3 ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင် 1 ၵေႃႉ၊ ၶုၼ်သိုၵ်း 1 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်သိုၵ်း 1 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းၶဝ်ႁၢႆၶႃႈဝႃႇ ၸဵမ်ၵူၼ်းတင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃၽူႈမီးၸၼ်ႉၶဝ်ၼႆဢေႃႈ။ သမ်ႉၽႃႇၺႃးတင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶႃႈယူဝ်ႉ” ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းထုင်ႉၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းႁႅတ်ႈ မီး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်း တူင်ႉၼိုင်၊ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၾၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းယေႃ ၊ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ မီးၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ – ဢၼ်ပဵၼ် သိုၵ်းၶႄႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းလွႆ TNLA ၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA  တင်း သိုၵ်း SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း