Wednesday, July 17, 2024

ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇတမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသူႈတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 149 မိူင်းသူႈ ၽႃႇတမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသင်။

ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ဢၼ်ၺႃးၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 149 ၽႃႇၺႃးသေလူႉတၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 29/1/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 149 (တပ်ႉၼမ်ႉၸၢင်) လမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇတမ်ၺႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်တီႈပၢင်ၶႅၵ်ႇမႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ဢိူင်ႇပၢင်ႇၸွႆး ဝဵင်းမိူင်းသူႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသူႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းမဝ်းလဝ်ႈၶႃႈဝႃႇ ။ ႁေႃႈၵႃးမႃးၽႂ်းၼႃႇ၊ ၽွင်းတေလဵဝ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ၽႃႇတမ်ၺႃး ၸၢႆးမွင်ႇၺဵဝ်ႇ (ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း)  ။ မၼ်းလုၵ်ႉပၢင်ၶႅၵ်ႇမႃးသေ ဢၢၼ်းၵႂႃႇၸွႆႈတီႈပၢင်ၸႃႉ။ မၼ်းတိုၵ်ႉတေၶီႇၵႃးယူႇ  ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးၽႃႇပၼ်မၼ်း ႁိမ်းၽၵ်းတူတပ်ႉၼၼ်ႉသေၼႅတ်ႈႁေႃႈၶဝ်ႈတပ်ႉၶဝ်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ။ ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်းသမ်ႉပေႃးပိဝ်လူင်ၵႂႃႇမွၵ်ႈ 15 ပေႇၼႆႉဢေႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလူင်းတူၺ်းလႄႈဢမ်ႇလူင်းထၢမ်လွင်ႈတၢင်းမၼ်းသေဢိတ်း။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၺႃး ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၽႃႇၺႃးသေ ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း ႁူဝ်တႅၵ်ႇ၊ ၶႃႁၢၵ်း လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ် ၊ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈဢဝ်တူဝ်ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း ၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃသေတႃႉ ၵႂႃႇလူႉတၢႆပႅတ်ႈတီႈႁူင်းယႃ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းသေမႃးတူၺ်းတီႈႁူင်းယႃ ၊ မႃးႁိုတ်းႁၢတ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃး လုၵ်ႈမေး ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်းထႅင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးထၢမ်မေးၸၢႆးၼေႃႇၶမ်းတီႈႁူင်းယႃဝႃႈ – ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မဝ်းလဝ်ႈလိူဝ်ႁႅင်း။   ၾၢႆႇပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းတၢႆ ဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းၵေႃႈလီ ဢမ်ႇဢဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၾၢႆႇၶဝ်တႄႉ တိုၼ်းတေပၼ် တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ – ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ တေလႆႈၸွႆႈသင် တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ပၼ်ၼႆတႄႉဢမ်ႇထၢမ်သေၶေႃႈ ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁပ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေဢိတ်းၶႃႈ” -ဝႃႈၼႆ။

ၸွင်ႇၵူၼ်းႁိူၼ်းၸၢႆးၼေႃႇၶမ်းတေဢဝ်လိူင်ႈႁိုဝ်ဢမ်ႇဢဝ်ၼႆတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးမွင်ႇၺဵဝ်ႇ ႁွင်ႉ ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်းၼႆႉ ဢႃႇယုမီး 28 ပီ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 3 မိူင်းသူႈ။ မီးလုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈတိုၵ်ႉလႆႈ 2 ၶူပ်ႇၵူၺ်း။ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃလဵင်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်း လုၵ်ႈမေးလႄႈ မၼ်းၸၢႆးလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵူၼ်းႁိူၼ်းတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း