Thursday, July 25, 2024

PDF လႄႈ သိုၵ်းယၢင်းလႅင်ယိုဝ်းပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆၼမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 29 ပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ပႃးတင်းၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

Photo CJ- သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

ၵူၼ်းသိုၵ်း PDF ၾၢႆၶုၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ပဵၼ် တပ်ႉၵွင် ၶမယ 421 ၶႃႈဢေႃႈ ။ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ။ ပႃး ၶုၼ်သိုၵ်းလူင်ၶဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸူဝ်းၼႅင်ႇ ၊ မၼ်းလူင်းပၢင်သွၼ် DSA ၸုပ်ႈ 49။   ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇတၢင်းၼႂ်းလႄႈ လႅပ်ႈမႅၼ်ႈတႄႉယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တႄႇၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း တေႃႇထိုင် 9 မူင်း။ ထိုင်ၶၢဝ်း 9 မူင်းမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း 2 လမ်းမႃးယိုဝ်း။ သိုၵ်း PDF မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ (ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်)  ၶၢဝ်ႇ ၵၼ်ႇတႃႇရဝတီႇထၢႆးမ် ၶွင်မိူင်းယၢင်းလႅင်  ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၾၢႆၶုၼ်ၼႆႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 427၊ ၶမယ 336 တႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 7 ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ။

ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၊ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မိူင်းယၢင်းလႅင် လႄႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇ ႁၢင်ပီ  ပီၵၢႆမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး ၼပ်ႉသႅၼ်ယဝ်ႉ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း