Tuesday, June 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း MNDAA,AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယေႃ ၶိူဝ်းယႂ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း  ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶိူဝ်းယႂ်း ၸွမ်းႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယေႃ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ။

Photo Mongyaw- ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းၵႃႉလုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈမႃးမိူင်းယေႃ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/11/2021 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA, ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၵူႈဝၼ်း။    

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၶဝ်တႄႉ ပဵၼ်ၵူႈဝၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈတိုၵ်ႉလႆႈ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈယူႇၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ၶဝ်ပဵၼ်ၵၼ်ယူႇၼႆႉတႄႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းယၢင်း – မိူင်းယေႃၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၶႃႈ။ ပေႃးဝၢႆးဝၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ႁတ်းၶိုၼ်ႈလူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယေႃယဝ်ႉၶႃႈ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝူင်ႈသွင်ဝူင်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ တႄႉဢမ်ႇမီး ၵူၺ်းၵႃႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ။  ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း။  

“ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸွမ်းတၢင်းၵႃးလႄႈ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ။  လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း   မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ တႄႉဢမ်ႇမီး ။  ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁႄႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းသေ တၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ၶဝ် လူင်းတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈယူႇလၢႆလၢႆၵေႃႉ။ လွင်ႈလူႉတၢႆတႄႉ လႅပ်ႈတေမီးတၢင်းသွင်ၾၢႆႇ။  လႆႈႁၼ်သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ယိပ်းၵွင်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၼိုင်ႈၵေႃႉလၢႆ 2-3 လဝ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉ တီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၵ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်း ၵွင်ႈလူင် ၸူးတၢင်းပွတ်းမိူင်းယေႃၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ မုင်ႈမိူင်းယေႃထႅင်ႈ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း