Tuesday, June 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢမ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶဝ်ႈယႃ ၼႂ်းတပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ 2 ၵေႃႉ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 28/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁၢမ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း မႃးယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ တပ်ႉပၢင် သဝ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ 2 ၵေႃႉ ။

Photo Mongyaw- ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းယေႃ

ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင်သေ ၵႂႃႇလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၵ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇမိူင်း ယေႃၼၼ်ႉယိုဝ်းၵွင်ႈၾၢႆႇလဵဝ်၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းယေႃ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၽႂ်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉ ႁၢမ်ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းယေႃ  ၵႂႃႇၸူးတပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈ ပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းတီႈ တၢင်းၶဝ်ႈ မိူင်းယေႃ ၼၼ်ႉသေယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း၊ ဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၽႂ်၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉတင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇဢေႇဢေႇ မႃးယူႇသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇႁိုင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၽႂ်။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉၼႆႉ လႅပ်ႈၺႃးငွႆးယိုဝ်း(မူၵ်းယိုဝ်း)ဢေႃႈ” – ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိူဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႉလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပေႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း၊ ၶဝ် မၢတ်ႇမႃးတီႈလႂ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ လွမ်ၸွပ်ႇတူၺ်းယူႇ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈ –ၼႆ ၵူၼ်းၸမ် ၸႂ် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈပၢင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈၸွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇတူၺ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈမိူင်းယေႃ ၊ ၽူႈၸမ်ၸႂ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ယိုၼ်ႁပ်ႉ လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်။

ယၢမ်းလဵဝ် ငႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းတပ်ႉ ပီႇတူႉၸိတ်ႉ ပူဝ်ႇမူၼ်း(ဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း) မီး မွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ။ တီႈဝၢၼ်ႈ ႁူၺ်ႈ ႁူၵ်းၵေႃႈ မီး ငႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢႆၼိုင်ႈ။  မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ  ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ  ထႅင်ႈတင်းၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။

ထုင်ႉမိူင်းယေႃၼႆႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ သိုၵ်းၶၢင်၊ သိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ)၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း တၢင်ႉယၢၼ်းသေ ထူးၶိုၼ်ႈတၢင်း မိူင်းယေႃ မိူင်းႁႅတ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း