Sunday, March 26, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းယေႃ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 68 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတူၵ်း ၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅင်လႄႈပၢင်ၶူၵ်ႉ ႁိမ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 35 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၢၼ်ႈၶဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုဝ်းၵၼ်ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉတၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ယိုဝ်းၵၼ်ပွတ်းဝၢၼ်ႈလွႆဝဵင်း ၊ ယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင် 2 ဝၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - " ၶဝ်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်လွင်းဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်သၼ်လွႆဝႆႉ ဢေႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ႁေ ထွႆၵၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2   တီႈမိူင်းယေႃ   

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇပွမ်း တႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆးလႄႈၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၼွင်ႉဢွၼ်ႇဢိတ်း ဢႃယု 4 လိူၼ်တၢႆ ထင်တီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ တီႈထုင်ႉမိူင်းယေႃ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၶမ်း တီႈထုင်ႉမိူင်းယေႃ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 10 ပၢႆ ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢင်ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၶမ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ မိူင်းယေႃ ယၢၼ်မိူင်းယေႃ 2...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ 2 ၵေႃႉ ပေႃႈလုၵ်ႈတၢႆၸွမ်းၾႆး

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈထုင်ႉမိူင်းယေႃ 3 လင် ၸပ်းၵၼ် မႆႈပႃးၵူၼ်းႁိူၼ်း လႆႈလူႉတၢႆ ၸွမ်း 2 ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 12 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၽိဝ်  ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႆႈႁိူၼ်း 3...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈထုင်ႉမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ  တၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၼၢင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇမိူင်းယေႃသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူဝ်းၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႈမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉလူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း။  ၸိူဝ်းၶဝ်ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17/2/2022၊ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 19/2/2022 မႃး ၼၢင်သူၺ်း ဢႃယု 17 ပီ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 5 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတၢင်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉ 1 လူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထုင်ႉမိူင်းယေႃ လႃႈသဵဝ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး  

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 800 ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ၸွမ်း ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း တီႈမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဵၼ် ၽွင်ႈ ယဝ်ႉလႄႈ  ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ ၵိုတ်းမွၵ်ႈ 50 ပၢႆၵူၺ်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း။   ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ...

 ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သပေႇလႄႈ ဢိူင်ႇလွႆၸၢၵ်ႈ  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ မႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယေႃ။ ၵူၼ်း မိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး တႄႇဢဝ် ၵၢင်ၶမ်ႈ...

ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းမိူင်းယေႃ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းသွင်ဝၼ်းထပ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းႁူတ်ႈႁၢဝ်းလွႆ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ မိူင်းယေႃ မွၵ်ႈ 3-4 လၵ်း ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁိမ်း 40 လၵ်း။ ပၢင်တိုၵ်း ဝၼ်းတီႈ 7...

 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းတၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈ ၸွမ်းသၼ်လွႆ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ   ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးထႅင်ႈ ၵူၺ်း ယဝ်ႉ။ မၢင်ၵေႃႉဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်မိၼ် ယိုဝ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸွမ်းသၼ်လွႆ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ မိူင်းယေႃ (ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 40 လၵ်း) ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်း မိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ - “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇသိုၵ်းၶႄႇ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ဢၼ်မီးတၢင်းမိူင်းယေႃ တၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶႄႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင် တၢင်းမိူင်းယေႃ ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 28/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ 2 လမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူင်မူၼ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း မိူင်းယေႃ ယၢၼ်မွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ၸွႆႈယိုဝ်းပၢင်တိုၵ်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုင်ႉတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း၊ သွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ မိူင်းႁႅတ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 28 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်း လီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  သွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ် ၸွမ်းသၼ်လွႆ...

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တေႁဵတ်းပၢင်လွင်းလူင် 10 ဝၼ်း ၵိုၵ်းပွႆးပီမႂ်ႇၶႄႇ တီႈမိူင်းယေႃ လႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တေပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇလူင် ၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၶႄႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/1/2022 တေႃႇထိုင် 10/2/2022 သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇၶႄႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉသေ ပိုတ်ႇ ပႃးပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇလူင် တီႈၼွင်ပဵတ်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ ယၢၼ်မိူင်းယေႃ မွၵ်ႈၶိုင်ႈလၵ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img