Wednesday, April 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းယေႃ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းယေႃ တၢႆ 4 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ႁိူၼ်းၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း မႃးပိုတ်း ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယေႃ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 8/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမႃးယိုဝ်း။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်...

သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ယဵၼ်ၵႂႃႇသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတီႈဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူ င်းယေႃ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ဢမ်ႇႁတ်းၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်း လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇၼွၼ်းၼႂ်းသူၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 3-4 ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းၶၢင် သိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ မိူင်းယေႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6...

ဝၢၼ်ႈလူင် 2 ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ လႅဝ်ၽႅဝ်ႉယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ 500 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ တူၺ်းႁိူၼ်းယေးသူၼ်ၼႃး၊ ႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃးလူႉၵွႆၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 01/12/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင် လႄႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ 2 ဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈဢိူင်ႇမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၵၢတ်ႇ လႄႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆလႅဝ်ၽႅဝ်ႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်လဵၵ်ႉၶေႃးၶူမ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၸင်ႇႁႃထိုင်ၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၶမ်ႈၼႆႉလႄႈ...

 UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း  ၶၢမ်ႈၶူင်းၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

တႄႇႁူဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶၢမ်ႈၶူင်း ၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 300  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းယေႃသမ်ႉလႆႈထွႆဢွၵ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းဝႃႉၶဝ် လုၵ်ႉတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇပုၼ်ႉမႃးႁေ မႃး ထိုင်သႂ်ႇ ၼွင်လႅင် ၊ၼွင်ၽႃ ၾၢႆႇတၢင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ ပူၼ်ႉမႃးထိုင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 68 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတူၵ်း ၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅင်လႄႈပၢင်ၶူၵ်ႉ ႁိမ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 35 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၢၼ်ႈၶဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုဝ်းၵၼ်ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉတၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ယိုဝ်းၵၼ်ပွတ်းဝၢၼ်ႈလွႆဝဵင်း ၊ ယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင် 2 ဝၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - " ၶဝ်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်လွင်းဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်သၼ်လွႆဝႆႉ ဢေႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ႁေ ထွႆၵၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2   တီႈမိူင်းယေႃ   

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇပွမ်း တႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆးလႄႈၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၼွင်ႉဢွၼ်ႇဢိတ်း ဢႃယု 4 လိူၼ်တၢႆ ထင်တီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ တီႈထုင်ႉမိူင်းယေႃ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၶမ်း တီႈထုင်ႉမိူင်းယေႃ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 10 ပၢႆ ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢင်ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၶမ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ မိူင်းယေႃ ယၢၼ်မိူင်းယေႃ 2...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ 2 ၵေႃႉ ပေႃႈလုၵ်ႈတၢႆၸွမ်းၾႆး

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈထုင်ႉမိူင်းယေႃ 3 လင် ၸပ်းၵၼ် မႆႈပႃးၵူၼ်းႁိူၼ်း လႆႈလူႉတၢႆ ၸွမ်း 2 ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 12 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၽိဝ်  ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႆႈႁိူၼ်း 3...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈထုင်ႉမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ  တၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၼၢင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇမိူင်းယေႃသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူဝ်းၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႈမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉလူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း။  ၸိူဝ်းၶဝ်ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17/2/2022၊ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 19/2/2022 မႃး ၼၢင်သူၺ်း ဢႃယု 17 ပီ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 5 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတၢင်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉ 1 လူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထုင်ႉမိူင်းယေႃ လႃႈသဵဝ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး  

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 800 ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ၸွမ်း ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း တီႈမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဵၼ် ၽွင်ႈ ယဝ်ႉလႄႈ  ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ ၵိုတ်းမွၵ်ႈ 50 ပၢႆၵူၺ်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း။   ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ...

 ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သပေႇလႄႈ ဢိူင်ႇလွႆၸၢၵ်ႈ  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ မႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယေႃ။ ၵူၼ်း မိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး တႄႇဢဝ် ၵၢင်ၶမ်ႈ...

ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းမိူင်းယေႃ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းသွင်ဝၼ်းထပ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းႁူတ်ႈႁၢဝ်းလွႆ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ မိူင်းယေႃ မွၵ်ႈ 3-4 လၵ်း ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁိမ်း 40 လၵ်း။ ပၢင်တိုၵ်း ဝၼ်းတီႈ 7...

 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းတၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈ ၸွမ်းသၼ်လွႆ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ   ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးထႅင်ႈ ၵူၺ်း ယဝ်ႉ။ မၢင်ၵေႃႉဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img