Saturday, May 25, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2   တီႈမိူင်းယေႃ   

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇပွမ်း တႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆးလႄႈၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၼွင်ႉဢွၼ်ႇဢိတ်း ဢႃယု 4 လိူၼ်တၢႆ ထင်တီႈ ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ-လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2 တီႈမိူင်းယေႃ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2022

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇပွမ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမၼ်း ၵဵပ်းလႆႈ မႃး တီႈႁိမ်းသူၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ   တီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶူၵ်ႉ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇပွမ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵဵပ်းလႆႈမႃး တီႈၼႂ်းသူၼ်သေ ဢဝ်မိူဝ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၶဝ် ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉ တိုတ်ႈလဵၼ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ဢႃယု 4 လိူၼ်တၢႆထင်တီႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ သွင်ပေႃႈလုၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ ဝႆႉယဝ်ႉ။

ၵေႃႈပဵၼ်ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၶႃ 3 တီႈ။   လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ ၼၼ်ႉတႄႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 15 တီႈ ၸွမ်းၶႃ၊ ၸွမ်းတူဝ်၊ ၸွမ်းၵွၵ်းႁူဝ် လႄႈ ၸွမ်းၶေႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးၸၢႆး ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇလွင်ႈသင်ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတႄႉဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယုင်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ။ ပေႃးႁၼ်မၢၵ်ႇၸွမ်းသူၼ် ၸွမ်းထိူၼ်ႇၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇၵဵပ်းဢဝ်မႃးတီႈႁိူၼ်းၶႃႈၼေႈ။ မဵဝ်းၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး”- ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇသူၼ်ၵႂႃႇႁိူၵ်ႈလႄႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉႁၼ်မၢၵ်ႇပွမ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် ႁၢမ်ႈယိပ်း ႁၢမ်ႈၶဝ်ႈၸမ်၊ ႁဵတ်းလၵ်းမၢႆဝႆႉႁႂ်ႈတွင်းတီႈမၼ်းငၢႆႈသေ ၊ ႁႂ်ႈႁိပ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၵၢင်ႉၵႄႇ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ တႃႇၶိုင်ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ – ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ လွတ်ႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/3/2022 ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၶမ်း ဢိူင်ႇပၢင်ထူဝ်ႇလိၼ် ထုင်ႉမိူင်းယေႃ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶူပ်ႇပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉ  ။  

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆ ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇတီႈမိူင်းယေႃ 3- 4 ပွၵ်ႈပႃးၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်းတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း