Sunday, April 14, 2024

သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ယဵၼ်ၵႂႃႇသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတီႈဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူ င်းယေႃ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ဢမ်ႇႁတ်းၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်း လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇၼွၼ်းၼႂ်းသူၼ်။

ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 3-4 ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းၶၢင် သိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ မိူင်းယေႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်း ၵျွင်းပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ်မီးပၢင်သဝ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်ႈယူႇသဝ်း မႃးၼၼ်ႉ 2 လုၵ်ႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်။ ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၼွၼ်းၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈၽႂ်မၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၸိူဝ်းမီးၼႂ်းၵႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ- မိူင်းယေႃ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းယၢင်း မၢၼ်ႈမၢၵ်ႇ မိူင်းၵႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈမႃးၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆသေဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းၼွင်ႈတၢင်းလင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပိုင်ဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇၽႂ်ၸုမ်းလႂ်တူၺ်းထိုင်။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇယူႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသေၵမ်းဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸူးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်ယူႇၵေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

ၼႂ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်း ၵျီႊၼီႊဝႃႊၶွၼ်ႊဝႅၼ်ႊသျိၼ်ႊ ၵေႃႈပႃးဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ႁၢမ်ႈယူႇသဝ်းၶူၼ်းၶဝ်းၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ႁၢမ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးႁဵတ်းႁူဝ်ႉ၊ ႁၢမ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆၵၢၼ်သိုၵ်းဝႃႈၼႆဝႆႉ။

တီႈမိူင်းယေႃၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇတင်းလိူၼ်ၵေႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းမိူင်းၵႅတ်ႈ မွၵ်ႈ 500  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးပိုင်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉ။ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းတဢၢင်း ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸင်ႇႁႃပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးမိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇ ၼႆႉၵူၺ်း။ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈလူင် လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းဝတ်ႉဝႃး ၽႃသိူဝ်ႇလႄႈႁူင်းႁဵၼ်းလူႉၵွႆမူတ်း။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း