Thursday, February 9, 2023

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ 2 ၵေႃႉ ပေႃႈလုၵ်ႈတၢႆၸွမ်းၾႆး

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈထုင်ႉမိူင်းယေႃ 3 လင် ၸပ်းၵၼ် မႆႈပႃးၵူၼ်းႁိူၼ်း လႆႈလူႉတၢႆ ၸွမ်း 2 ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႇလေႃႉ မိူင်းယေႃ 2/3/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 12 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၽိဝ်  ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႆႈႁိူၼ်း 3 လင် ၸပ်းၵၼ် ၵူၼ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ။   

ၵူၼ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ 3 လင် ၸပ်းၵၼ် မႆႈပႃးၵူၼ်းႁိူၼ်း လူႉတၢႆ ၸွမ်းသွင်ၵေႃႉ ပဵၼ်ပေႃႈလုၵ်ႈၵၼ်။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု တေမီးမွၵ်ႈ 3 ၶူပ်ႇၼႆႉၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉသႂ်ႇၾႆးၽိုၼ်းဝႆႉ ၵၢင်ႁိူၼ်း  သိုင်ႇၾႆးမီးၵၢင်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ၾႆးၽိုၼ်း လႅပ်ႈဢမ်ႇ မွတ်ႇမူတ်းၼႆႉၶႃႈၵႂႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းၼႆႉ   ၶဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈယဝ်ႉလႄႈ လူမ်းၵေႃႈႁႅင်း ၾႆးမႆႈငၢႆႈ။ ထုၵ်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉလွင်ႈၽိုၼ်းၾႆးၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ   ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ထုင်ႉမိူင်းယေႃလၢတ်ႈ။

“တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်းသေ ထိုင်တီႈၵူၼ်းပေႃးလႆႈလူႉတၢႆ ၸွမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးမႃးၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉသတိ လွင်ႈၽေးၾႆးၵၼ်ၽွင်ႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းႁႅင်ႈ လူမ်းႁႅင်း ၵူဝ်မႆႈႁိူၼ်းငၢႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ် ထုင်ႉမိူင်းယေႃၼႆႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈပႃႇ လၢမ်းမႆႈမႃးထိုင်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ သေ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶႄ တၼ်းၶိုတ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း