Tuesday, June 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၸူးမိူင်းယေႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၵ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈဢွၼ်ႇ/ ၵွင်ႈလူင်ၸူး တၢင်းမိူင်းယေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်ႇ သၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်။

Photo Mongyaw- ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းယေႃ

ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉတင်း ရၶႅင်ႇသမ်ႉ ပႂ်ႉဝႆႉတီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းယေႃၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ယူႇတီႈတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၵ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် မႃးတၢင်းမိူင်းယေႃၼႆႉ တိၵ်းတိၵ်းၶႃႈဢေႃႈ။ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၵိုတ်းၶႃႈ။ တႄႇ 11 မူင်း မႃးၶႃႈယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၸမ်ၼႃႇယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇတင်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ တႄႉ ပႆႇတွပ်ႇသင်ၶႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႄႉ တိုၵ်ႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇလဵဝ် ယိုဝ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ။ ယၢမ်း လဵဝ်သမ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈဝႆႉ ၾၢႆႇလဵဝ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

  ၵူၼ်းမိူင်းယေႃတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းသေ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း လႂ် ဝႃႈၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မူၵ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေလႆႈပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူဝ်ယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူဝ်မၢၵ်ႇမႃးတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးတူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းတႄႉ တၢႆလၢႆလၢႆၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉတင်း ရၶႅင်ႇ ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉတင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၵေႃႈ ယၢမ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် တီႈၸုမ်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇတင်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉမႃးလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ ယႃႇပေပႂ်ႉတီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ဝဵင်း။ ႁႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇပၵ်းတၢင်ႇတီႈ  ဝႃႈၼႆ သေတႃႉၵေႃႈ  သိုၵ်းသွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇယွမ်းၶၢႆႉပၼ် ဝႃႈၼႆ။

“ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၶဝ် တင်းသွင် ၸုမ်းယဝ်ႉ ယႃႇပေပႂ်ႉတီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇ ပၵ်းတၢင်ႇတီႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇထွမ်ႇ တိုဝ်သေ ပႂ်ႉႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းႁူၺ်ႈတီႈၵႆၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၼမ်ပဵၼ်တၢၼ်ႇၼႆႉ ႁဵတ်းသင် ၶဝ်ဢမ်ႇၵႂႃႇပဵၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ထႅင်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း မိူင်းယေႃ ၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဵမ်မၢၵ်ႇလူင်မၢၵ်ႇဢွၼ်ႇ တူၵ်းတႅၵ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇ ဝႆႉတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထုင်ႉမိူင်းယေႃၼႆႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ သိုၵ်းၶၢင်၊ သိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ)၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉ။ ၵႆႉမီးလွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ယွၼ်းၵူၼ်းလႄ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်သုၵ်ႉၸႂ်ယူႇယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း