Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းမိတ်ႈ

PDF တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 7 ပွၵ်ႈ

PDF ဝဵင်းလိူဝ်ႇတင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 7 ပွၵ်ႈ၊ သွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ  ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တၢင်းဝဵင်းတပဵၵ်ႉၵျိၼ်း တွၼ်ႈၼိူဝ် တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇတင်း ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း...

PDF လုၵ်ႉတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇၶိုၼ်ႈမိူင်းတႆး ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

PDF တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းတိူင်းတႃႇလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် တၢင်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 200 ပၢႆသေ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:00 မူင်းထိုင် 2:16 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶလယ 348...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပၵ်းၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမိတ်ႈ ထႅင်ႈတင်းၼမ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပၵ်းဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမိတ်ႈထႅင်ႈ 8 တီႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼိုင်ႈတီႈ မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 ၶလယ 276 တင်း 348 ႁူမ်ႈၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈပၵ်းယူႇဝႆႉ ၾၢႆႇ...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ မၢတ်ႇတၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် တိူဝ်ႉၺႃးဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လူႉတၢႆ  ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:50 မူင်း - 1:00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA, PDF ယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇတၢႆၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10:50 မူင်း - 1:00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဵၼ် ႁႅင်းမွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁူဝ် ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဝၢၼ်...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။   ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:40 မူင်း - 9:05 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA...

သိုၵ်း KIA, PDF ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမိတ်းလူင်းထႆၼႃး

ၽွင်းၶၢဝ်း လူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း PDF ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼူဝ်းၸၢၵ်ႈ လူင်းထႆၼႃး ယွၼ်ႉ ၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင် ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းၶၢင် KIA, တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင်၊ ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဝၢၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၽႂ်တေ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇၼမ်

 သိုၵ်း KIA, PDF ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း  12:30 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် 2 လုၵ်ႈ တီႈတပ်ႉၶလယ 276, 348 လႄႈ ၶမယ 223 ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၽၵ်းတေႃးၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။   တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ...

သဵင်ၵွင်ႈ/မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 13/7/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇမေႃးထႅင်ႈတီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ သိုၵ်းၶၢင် KIA  လႄႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း 45 မိၼိတ်ႉၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယင်းတိုၵ်ႉပၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ  တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်း ၵမ် တီႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်း ၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉ - တၢႆ 1   မၢတ်ႇၸဵပ်း 2...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် ယိုဝ်းၵၼ်တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 5

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် ယိုဝ်းၵၼ်တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းမိတ်ႈၵေႃႈတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/7/2022 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 5 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶလယ 276 တင်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈမိူင်းမိတ်ႈ 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ် တိူဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉတီႈၼၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 15 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 15 ၵေႃႉ၊   ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉ 3 မၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:00 မူင်း - 4:40...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇမႃး ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း မိူင်းမိတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းၵႂႃႇသူၼ်ၵႂႃႇၼႃး ယင်းလႆႈဢဝ်မၢႆၾၢင်ၵႂႃႇပႃးၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 1/7/2022  မႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်  ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈႁၢင်ဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင်၊ ဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈၶမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုၼ်ယၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်ႈပဵၼ်တႄႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈမႃးတၢင်းဝဵင်းၽွင်ႈယဝ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img