Tuesday, September 26, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းမိတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉတၢင်း မိူင်းမိတ်ႈ – မိူင်းၵုတ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈၸႂ်ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းမိတ်ႈ - မိူင်းၵုတ်ႈ  ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လွင်ႈၵႂႃႇမႃး။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မၢႆတပ်ႉ 148 တင်း တပ်ႉမ 88 ႁူမ်ႈၵၼ် ပိၵ်ႉ ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းမိတ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢႆႉႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မုင်ႈ ၸူးတၢင်းဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မုင်ႈၸူးၸုမ်း PDF ၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼၼ်ႉသေ မုင်ႈၸူးၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းမိတ်ႈ 300 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်လႄႈ သိူဝ်းၶူဝ်းဢုၼ်ႇ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 300 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၸမ်လိူၼ်ၼိုင်ႈယဝ့်လႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်လႄႈ သိူဝ်းၶူဝ်းဢုၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 28 ၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းႁူမ်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF  ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး300 ပၢႆ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ – မိူင်းၵုတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:15 မူင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်ၵူဝ်ႇဢွင်ႇၽဵဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 12 လမ်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ - မိူင်း ၵုတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်းၸုမ်း PDF...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွၼ်ႈႁႅင်းတၢင်းလိၼ် တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် လေႃႇတိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း တင်း သိုၵ်းPDF ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမိူင်းမိတ်ႈ တပ်ႉၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼမ်ႉတူႈ တင်းလူမ်း ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ တင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမိူင်းမိတ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင် တင်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ဝၢၼ်ႈလူင်ႊၶၢင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/12/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင်...

သၢဝ်ဢွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ပဵၼ်တိၼ်ၸၢင့် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃ

  သၢဝ်ဢွၼ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢၵ်ႈတေႃး ဢိူင်ႇလွၵ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တိၼ်ၸၢင့် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ။ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တိၼ်ၸၢင့်ၼႆ့ ၸိုဝ်ႈ ဢေးလိူၼ် ဢႃယု 16 ပီ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ လုင်းၸၢမ်ႇဢေး ၸိုဝ်ႈမႄႈ ပႃႈသွင် မီးၼွင့် 2ၵေႃ့  မိူဝ်ႈလဵဝ် ပိုင်ႈယူႇဝႆ့ ၼႂ်းသူၼ် လုင်းသေႃး ပႃႈပုၼ့် ဝၢၼ်ႈသၢၵ်ႈတေႃး ဢိူင်ႇလွၵ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – သိုၵ်းၶၢင် သိုပ်ႇယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၵတ်းလၢင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈသဝ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈ SSPP   ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယူႇၸမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းမိတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၶိူဝ်းယႂ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ႁၢမ်ႈ SSPP  ၶဝ်ႈယူႇၸမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၽိုတ်ႉဢိူမ်ႈၶဝ်ႈၸူးပၢင်သဝ်း သိုၵ်းတႆးယူႇၵူႈဝၼ်း။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ   SSPP/SSA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈလွႆလိူင်လႄႈ ႁူၺ်ႈၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 7 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈလွႆလိူင် ၾၢႆႇႁွင်ႇလွႆႁူၺ်ႈၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ...

ပၢင်တိုၵ်း ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လေႃႇတိုၵ်း SSPP ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇတၢႆ မွၵ်ႈ 4 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:10 မူင်း ထိုင် 1:00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဵၼ် ႁႅင်း မွၵ်ႈ 80...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ SSPP တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:30 မူင်း တေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း 2:00 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈၾၢႆႇႁွင်ႇလွႆ ႁူၺ်ႈၶမ်း ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈ လၵ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF သင်ႇပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း 5 လင်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇယဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၺႃးသင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉ 5 လင် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁဵၼ်း။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၺႃးသင်ႇပိၵ်ႉမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 17/6/2022 မႃး ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း  ၸၼ်ႉငဝ်ႈ (မူႇလ)  ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇလႅင်တႂ်ႈ 1 လင်၊ ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇလႅင်ၼိူဝ် 1 လင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ၵၢင် တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဝၢၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ –  SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3

 ဝၼ်းတီႈ 17/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶလယ 348 တင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁူၺ်ႈၶမ်း ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈ ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 1 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း

 ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသျွတ်ႉ တႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃး ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းမိတ်ႈ - ၵျွၵ်ႉမေႃး ဝၢႆးပွင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:30 မူင်း ၵႃးၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် 3...

Latest news

- Advertisement -spot_img