Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းမိတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ႁႂ်ႈႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းလဵင်ႉ  

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉမႃးၼွၼ်းလိုဝ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသေ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်း လဵင်ႉပႃးထႅင်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/2/2024 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလဵပ်ႈ ယၢမ်း ၶၢဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵႆႉမႃးၼွၼ်းလိုဝ်ႈ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဢိူင်ႇလွၵ်းလူင်၊ ဢိူင်ႇသူၺ်ႇၸႃႇလီႇ၊ ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ

ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းမိတ်ႈ ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်ႇပင်းလူႉလႅဝ်ၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် - သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတဝ်လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵႂႃႇၶၢႆၵိၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင်ၵုမ်းလႆႈဢမ်ႇႁိုင် 3 ဝၼ်း ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 27 ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 27 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယိုတ်းလႆႈၶိုၼ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈယူႇႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းပဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 276 ။ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းႁိမ်းႁွမ်းမိူင်းမိတ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းမိတ်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉလၢႆးမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းတၢႆ ပႅတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ - ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/2/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈပၢႆႈထိုင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼမ်

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF ယိုတ်း ယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈဢႃႇသမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း(ၼိူဝ်)၊ ဝၢၼ်ႈသၢႆလႅင်း၊ ဝၢၼ်ႈထုင်ႉလူင်၊...

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မွၵ်ႈ 200

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝတ်ႉမႁႃၵမ်ၽေႃၸ တႆးလႅင်း၊ ဝတ်ႉသိမ်ႇ တိူၵ်ႈမိၼ်းဝုၼ်ႇမိၼ်းၵျီး၊ ဝတ်ႉဢုင်းၵျေႃး၊ ဝတ်ႉမႁႃႇလႄႇတီႇလႄႈ ဝတ်ႉၸႂ်ၵတ်းယဵၼ် တိူၵ်ႈပွင်းလႄး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉတၢင်း မိူင်းမိတ်ႈ – မိူင်းၵုတ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈၸႂ်ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းမိတ်ႈ - မိူင်းၵုတ်ႈ  ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လွင်ႈၵႂႃႇမႃး။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မၢႆတပ်ႉ 148 တင်း တပ်ႉမ 88 ႁူမ်ႈၵၼ် ပိၵ်ႉ ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းမိတ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢႆႉႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မုင်ႈ ၸူးတၢင်းဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မုင်ႈၸူးၸုမ်း PDF ၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼၼ်ႉသေ မုင်ႈၸူးၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းမိတ်ႈ 300 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်လႄႈ သိူဝ်းၶူဝ်းဢုၼ်ႇ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 300 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၸမ်လိူၼ်ၼိုင်ႈယဝ့်လႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်လႄႈ သိူဝ်းၶူဝ်းဢုၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 28 ၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းႁူမ်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF  ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး300 ပၢႆ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ – မိူင်းၵုတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:15 မူင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်ၵူဝ်ႇဢွင်ႇၽဵဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 12 လမ်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ - မိူင်း ၵုတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်းၸုမ်း PDF...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွၼ်ႈႁႅင်းတၢင်းလိၼ် တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် လေႃႇတိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း တင်း သိုၵ်းPDF ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမိူင်းမိတ်ႈ တပ်ႉၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼမ်ႉတူႈ တင်းလူမ်း ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ တင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမိူင်းမိတ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင် တင်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ဝၢၼ်ႈလူင်ႊၶၢင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/12/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင်...

သၢဝ်ဢွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ပဵၼ်တိၼ်ၸၢင့် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃ

  သၢဝ်ဢွၼ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢၵ်ႈတေႃး ဢိူင်ႇလွၵ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တိၼ်ၸၢင့် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ။ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တိၼ်ၸၢင့်ၼႆ့ ၸိုဝ်ႈ ဢေးလိူၼ် ဢႃယု 16 ပီ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ လုင်းၸၢမ်ႇဢေး ၸိုဝ်ႈမႄႈ ပႃႈသွင် မီးၼွင့် 2ၵေႃ့  မိူဝ်ႈလဵဝ် ပိုင်ႈယူႇဝႆ့ ၼႂ်းသူၼ် လုင်းသေႃး ပႃႈပုၼ့် ဝၢၼ်ႈသၢၵ်ႈတေႃး ဢိူင်ႇလွၵ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – သိုၵ်းၶၢင် သိုပ်ႇယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၵတ်းလၢင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈသဝ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈ SSPP   ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယူႇၸမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းမိတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၶိူဝ်းယႂ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ႁၢမ်ႈ SSPP  ၶဝ်ႈယူႇၸမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၽိုတ်ႉဢိူမ်ႈၶဝ်ႈၸူးပၢင်သဝ်း သိုၵ်းတႆးယူႇၵူႈဝၼ်း။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ   SSPP/SSA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈလွႆလိူင်လႄႈ ႁူၺ်ႈၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 7 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈလွႆလိူင် ၾၢႆႇႁွင်ႇလွႆႁူၺ်ႈၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img