Friday, February 23, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းမိတ်ႈ 300 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်လႄႈ သိူဝ်းၶူဝ်းဢုၼ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 300 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၸမ်လိူၼ်ၼိုင်ႈယဝ့်လႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်လႄႈ သိူဝ်းၶူဝ်းဢုၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 28 ၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းႁူမ်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF  ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး300 ပၢႆ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်လႄႈ သိူဝ်ႈၶူဝ်းဢုၼ်ႇ။

- Subscription -
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းမိတ်ႈ 300 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၼႂ်းၵူၼ်းပၢႆၽေး 300 ပၢႆၼၼ့် ၵမ်ၼမ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ့် ဢႃယု 10 လူင်းတႂ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းၵႄႇ။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶဝ် ပၢႆႈမႃးယူႇၼႆ တေမီးပဵၼ်လိူၼ်ယဝ့်ၶႃႈဢေႃႈ။တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵူဝ်ၶဝ်ပဵၼ်ဢမ်ႇယူႇလီထႅင်ႈ။မိူဝ်ႈတႄႇ ႁွတ်ႈမႃးတႄ့ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼႃ့ၶဝ် မႃးလူႇပၼ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၵမ်းၼႆ့သမ့် ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ မႃးၸွႆႈလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆမဵဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ၸဵမ်လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ့် လွင်ႈၼုင်ႈလွင်ႈဝႆ မိူၼ်ႇၼင်ႇ ၽႃႈႁူမ်ႇၽႃႈၵွပ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸေးၵၼ်ၶႃႈ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတင်းသဵင်ႈ မီးမွၵ်ႈ 300 ပၢႆၼႆ့ ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈဝႆ့ယူႇတီႈ ၵျွင်းၶရိတ့်ယၢၼ်ႇ လႄႈ ၸွမ်းဝတ့်ၵျွင်း ဢၼ်မီးၼႂ်း ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ့်ငဝ်းလၢႆးပႆႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆ့  ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼမ့်သီး၊ ဝၢၼ်ႈၼမ့်ပုတ်း ၸိူဝ်းၼႆ့။

ၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁႂ်ႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႄ့ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းၶဝ်တိုၵ့်တူင့်ၼိုင်ႈဝႆ့ယူႇ။ၵွပ်ႈၼၼ် ပႆႇႁတ်းမိူဝ်း။မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမႃး သွၼ်ႈဝႆ့ၼႆ့သမ့် မီးႁိမ်းၸမ် ႁူင်းယႄးလႄႈ ၵွပ်ႈၼၼ် တိုၵ့်ပႂ်ႉတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးမၼ်းယူႇၶႃႈ ၶဝ်တေဝႃႈႁိုဝ် ပႆႇႁူ့ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဢၼ်ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူ့တၢႆၼမ် ပဵၼ် တပ့်ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းမိတ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ  ၶလရ (223) ၊( 276 ) လႄႈ ၶမရ 348 ၸိူဝ်းၼႆ့။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း