Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ႁႂ်ႈႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းလဵင်ႉ  

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉမႃးၼွၼ်းလိုဝ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသေ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်း လဵင်ႉပႃးထႅင်ႈ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/2/2024 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလဵပ်ႈ ယၢမ်း ၶၢဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵႆႉမႃးၼွၼ်းလိုဝ်ႈ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဢိူင်ႇလွၵ်းလူင်၊ ဢိူင်ႇသူၺ်ႇၸႃႇလီႇ၊ ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်းတေႃးဢိၼ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႃၶဝ်ႈၽၵ်း တူမ်ႈႁုင်လဵင်ႉပႃးထႅင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ 5 ဝၼ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် 10 ဝၼ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၶဝ်တေမႃးၼွၼ်းလိုဝ်ႈ ၸွမ်းဝတ်ႉ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပေႃးမႃးၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆ တေၼွၼ်းႁိုင် 2-3 ဝၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃၶဝ်ႈၽၵ်းတူမ်ႈႁုင်လဵင်ႉထႅင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ ၽႂ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈပဵၼ် ၶုၼ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈႁိုဝ် ၸႂ်ႉၸိူင်ႉ ႁိုဝ်ၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈႁဵတ်းပၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၶဝ် လဵပ်ႈယၢမ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးၵႂႃႇ လိုဝ်ႈၼွၼ်း ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ ၼိုင်ႈတီႈလႂ် ဢေႇသုတ်း 2-3 ဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ဝႃႈ ႁဝ်းတေယွၼ်း ၼွၼ်းလိုဝ်ႈ 2-3 ၶိုၼ်းတီႈၼႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁုင်လဵင်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းပၼ်။ ႁဝ်းၵူၼ်း မိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇႁတ်းထဵင်ၶိုၼ်း မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈၶဝ် ႁဝ်းဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈမီးၽၵ်းၼိူဝ်ႉပႃသင် ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ပႃးမႃးဢိူဝ်ႈ ႁႂ်ႈတူမ်ႈႁုင်ပၼ်ၶဝ် ႁဵတ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2024 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 22/1/2024 သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၸင်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းမႃး ၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ၵႂႃႇမီး ၵေႃႉတီႈၵေႃႉတၢင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးႁိူၼ်းယေး ႁင်းၽႂ်မၼ်း ၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇ မႃးၶိုၼ်းၸိုင် တေထုၵ်ႇတဝ် ၽဵဝ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဢဝ်ၵေႃႈ ၽူႈလၵ်ႈၸၵ်ႉ ၶုတ်ႈဢဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ ယင်းပႆႇယုမ်ႇၸႂ်လႆႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တေၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ မိူဝ်ႈလႂ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉသတိထွမ်ႇ/ ယူႇၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် လၢႆလုၵ်ႈသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈငိၼ်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇမႃးႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈ ၶိုၼ်းလႆႈငိၼ်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း