Thursday, May 23, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ

Must read

ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းမိတ်ႈ ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်ႇပင်းလူႉလႅဝ်ၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် – သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတဝ်လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵႂႃႇၶၢႆၵိၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လူႉၵွႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင်

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင်ၵုမ်းလႆႈဢမ်ႇႁိုင် 3 ဝၼ်း ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 27 ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 27 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယိုတ်းလႆႈၶိုၼ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈယူႇႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်း။

- Subscription -

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းပဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 276 ။ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းႁိမ်းႁွမ်းမိူင်းမိတ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 276 ၶႃႈဢေႃႈ ။ ၶဝ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းပိူၼ်ႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႂ်းသႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်သေၵွႆဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်မီးၵႃႈၶၼ်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢဝ်ဢၼ်လဵၵ်ႉဢၼ်ဢဝ်ငၢႆႈမၼ်းၵူၺ်းၼႃ။ ဢဝ်ၶူဝ်းဢၼ်ယႂ်ႇဢၼ်လူင်၊  တၢင်ႇၵႃးသိုၵ်းၶဝ်ၵႂႃႇ၊ ပႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ ။ ၸဵမ်ဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ။ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆ တၢင်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းပုၼ်ႉၶႃႈၼေႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇၶၢႆ ပေႃးပဵၼ်လမ်းၵဝ်ႇၼႆ ၵႃႈၶၼ် မွၵ်ႈ 6 သႅၼ် ပေႃးပဵၼ်ဢၼ်မႂ်ႇၼႆ မွၵ်ႈ 10 သႅၼ်ပျႃး၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ဢၼ်မႂ်ႇဢၼ်ၵဝ်ႇသေ တမ်းၶၢႆၶိုၼ်းၵႃႈထုၵ်ႇၵႃႈပေႃး၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်ႇဢဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈမႂ်ႇတီႈလၢၼ်ႉၶၢႆရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇၶၢႆၶိုၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ ၵႃႈထုၵ်ႇၵႃႈပေႃး ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 “သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ၵူၺ်းၵႃႈ ႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းဢမ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းမိူဝ်းပတ်းမိူဝ်းၽဵဝ်ႈၶိုၼ်းယူႇၽွင်ႈယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁိူၼ်းလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ ပဵၼ်ၽဝ်ႇမူတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်မိူဝ်းပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း။ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ – ႁူင်းႁဵၼ်း ဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းတႆးလႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လုၵ်ႈမိူင်းၵုတ်ႈ- မိူင်းမိတ်ႈ-မၢၼ်ႈပဵင်း-မၢၼ်ႈမေႃႈ ပွင်ႇထိုင် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပျီႇထွင်ႇၸူႉ၊ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇသိုၵ်း PDF တူင်ႈပဵင်းၶဝ်လတ်းၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်- တေႃႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်းထွႆထွၼ်သေ သႂ်ႇႁႅင်းပၵ်းတႃပႂ်ႉၽဵဝ်ႈယိုဝ်း။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းၶဝ်တေႃႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းယိုတ်းလႆႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉ သူင်ႇၸူးတိူင်းၸႄႈၵႅင်း။

တႄႇဢဝ်လိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ မႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA+PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 500 လင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း