Thursday, May 30, 2024

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ

Must read

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 2/9/2022 ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းထူမ်ႈဝၢၼ်ႈတွင်ၵၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉသေလူႉတၢႆ။

ၼမ်ႉလူၼ်ႉၾင်ႇၼွင်းလုပ်ႇလၢၵ်ႈဢဝ်သုမ်ႉသွင်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈမိူင်းမိတ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼွင်း ၊ၼမ်ႉႁွင်ႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ။ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 70 ပၢႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉသေလူႉတၢႆ။

- Subscription -

“ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈၼမ်ႉလွႆလႆလူင်းၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ ။ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼၼ်ႉၼွင်းထူမ်ႈလၢၵ်ႈဢဝ်ႁိူၼ်းယေး ထဵင် သုမ်ႉၸိူဝ်းမီးႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉၵႂႃႇမူတ်း။ မီးလုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 70 ပၢႆ ၼွၼ်းယူႇၼႂ်းသုမ်ႉမၼ်း ၼႂ်းသူၼ်ၵူၺ်ႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ။ တူဝ်မၼ်းတႄႉ ၵႂႃႇပၢင်ႉတူၼ်ႈမႆႉဝႆႉယူႇတီႈဢၼ်ယၢၼ်ၵႆ မွၵ်ႈ 100 ထတ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ထဵင်မၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၶႃႈ။ ” ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႆႉတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသူၺ်ႇၽီႇမေႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇၼႆ။
  

လွင်ႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ  ၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈသေထိုင်တီႈလႆႈလူႉတၢႆၸိူင်ႉၼႆ တီႈမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလူႉလႄႈပဵၼ်ဢၼ်လီတူၵ်းၸႂ် – ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း