Friday, March 31, 2023

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ မၢတ်ႇတၢႆ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် တိူဝ်ႉၺႃးဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လူႉတၢႆ  ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း။

ထႅဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:50 မူင်း – 1:00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉမ 99 ၶလယ 276 – 348 ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇလႅင် – ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဝၢၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးထႆႉ ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ  တၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းထဵင်ႁႆႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဝၢၼ်  ။

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈထဵင်ႁႆႈၼၼ်ႉလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၸၢႆးထႆႉ ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇတၢႆထင်တီႈ။ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးတီႈၶႅၼ် ဢိတ်းဢွတ်း ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်။ တူဝ်တၢႆၸၢႆးထႆႉတႄႉ ပူၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထႆႉ ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၵျေႃႇဝုၼ်းလႅင်ႇလႄႈ ပႃႈၼၢင်းၼွင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဝၢၼ် မီးပီႈၼွင်ႉ 3 ၵေႃႉ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈသွင်။ ယၢမ်းလဵဝ်   ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ ၸၼ်ႉသီႇ  ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 15 ၵေႃႉ၊ ၾၢႆႇ KIA, PDF သမ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း 5 ၵေႃႉ လူႉတၢႆဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:40 မူင်း – 3:15 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈ ၸၢင်ႈၵၢင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၶႃးႁိူၼ်း 70 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။  

“ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢင်ႈၵၢင်ႇ လင်ႁိူၼ်း 70 ပၢႆတင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသႃးၸေး လင်ႁိူၼ်း 21 လင် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႈဝႄႈဝႆႉထႃႈ  ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း၊ ၼႂ်းဝဵင်း၊ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ မၼ်းဝႆႉယူႇ”- ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈငိူင်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းယိင်း၊ မႄႈမၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း