PDF လုၵ်ႉတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇၶိုၼ်ႈမိူင်းတႆး ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

171

PDF တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းတိူင်းတႃႇလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် တၢင်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 200 ပၢႆသေ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ။

ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႉဝဵင်းတပဵၵ်ႉၵျိၼ်း တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ မႃးမိူင်းတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈ မိူင်းမိတ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:00 မူင်းထိုင် 2:16 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶလယ 348 တင်း ၸုမ်း PDF ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဢၼ်ၽႄၶိုၼ်ႈမႃးမိူင်းတႆး 3 ငႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇ ပၢင်ႇၸွၵ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တင်းသွင်ၾၢႆႇသွင်တႄႉ ပႆႇႁူႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸုမ်း PDF ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းမႂ်ႇ ၶဝ်လုၵ်ႉ တၢင်းဝဵင်းတပဵၵ်ႉၵျိၼ်း (သပိတ်ကျင်း မြို့) ၼႂ်းတိူင်းမၼ်းတလေး တွၼ်ႈၼိူဝ် မႃးတၢင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းမိတ်ႈ ။ ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ် မီး 200 ပၢႆ ၽႄပဵၼ် 3 ငႃးသေ ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 348 တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တင်းသွင်ၾၢႆႇ တႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် PDF ၼႆႉ ထွႆၵႂႃႇတၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းဝႆႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းယူႇဝႆႉ တင်းမူတ်း 3 တပ်ႉၵွင် တေပဵၼ်တပ်ႉၵွင် 276, 348 လႄႈ 223 ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ တပ်ႉၵွင် 276 တင်း 223 ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်သေ ၸွႆႈယိုဝ်း တပ်ႉၵွင် 348 ။

ၸုမ်း PDF ဢၼ် တပဵၵ်ႉၵျိၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တွၼ်ႈၼိူဝ်မႃး တၢင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 10 ဝၼ်း။ ၸမ်ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းမိတ်ႈယဝ်ႉၸင်ႇ ၶီႇရူတ်ႉၵႃးလႄႈပႆတၢင်း ပဵၼ်ပွတ်းတွၼ်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ PDF (ၵဝ်ႇ) တင်း သိုၵ်းတႆး SSPP လႄႈ PDF (မႂ်ႇ) ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းတိူင်းတႃႇ လိူဝ်ႇမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ