PDF မူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း

42

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/8/2022 ယူႇတီႈ ၸုမ်း Tiger Black Muse UG (PDF) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉ ၵူၼ်း မိူင်း မူႇၸေႊ ဝႃႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းတႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၊ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Tiger Black Muse UG (PDF)

 ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၶဝ် မၵ်းတတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸိူင်ႉၼႆ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဢေႃႈ။ ၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉ မၢင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁပ်ႉသူင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း (ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ/ ကျူရှင်) ၸိူဝ်းၼႆႉ ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၵၼ်။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပိုတ်ႇသႅင်ႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇႁႅင်း။   ယၢမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း  ႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉယႃႇသေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ။ ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ႁႃသိုဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၼႂ်းသႅင်ႇ။    ပေႃးပဵၼ်မႃးသေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းဢေႃႈယၢပ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ Tiger black Muse UG (PDF)  မီးၽႅၼ်တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ တိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သၢင်ႇထုၵ်ႇတီႈလႂ် တေလူင်းမိုဝ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇ။ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းဝၢႆးလင် 8 မူင်းၸိုင်ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်း။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈပၼ်ၾၢင်ႉပႃး ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈ  – တိုၼ်းတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈပူတ်းဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ် ။  ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈမၢၵ်ႈမီးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉပၼ် သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း Tiger black Muse UG (PDF) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃး မီး 9 လိူၼ် ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ပေႃးတေႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ မီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈသီႇယႅၵ်ႇၾႆးလႅင် ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢတ်ႇ ၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃး (မေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇ) မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉ တၢႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်း Tiger Black Muse UG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်းၶဝ်။ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉတႄႉ။ ယွၼ်းၼွမ်းတွင်းပၢၼ်ႇယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ