Thursday, May 30, 2024

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF သင်ႇပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း 5 လင်

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇယဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၺႃးသင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉ 5 လင် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁဵၼ်း။

ႁူင်းႁဵၼ်းတီႈမိူင်းမိတ်ႈ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၺႃးသင်ႇပိၵ်ႉမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 17/6/2022 မႃး ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း  ၸၼ်ႉငဝ်ႈ (မူႇလ)  ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇလႅင်တႂ်ႈ 1 လင်၊ ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇလႅင်ၼိူဝ် 1 လင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ၵၢင် တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဝၢၼ် 1 လင်၊ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉၵၢင်ႇ 1 လင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်သႃးၸေး 1 လင် ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸုမ်း PDF သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်း တၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။    လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးသင်ၶႃႈ ။   ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပၼ်လႄႈ တေ ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ သမ်ႉယၢပ်ႇ။ သမ်ႉယူႇၵႆဝဵင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွႆႈပေႃႈ မႄႈၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

  ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA+ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေ ယူႇတီႈ ၸုမ်း PDF ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပၼ်ပိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2022 ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁူၺ်ႈၶမ်း ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈ ဢုမ်ႈတင်း ၸၼ်ႉၵၢင် ဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင်ႇ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း