Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထႅင်ႈ တီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇဝႆႉ ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်သၢမ်မူၼ်း ၸဝ်ႈတေယေႃးမုၼ် မႃးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈလွႆ ယူၼ်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ  

ဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဝၢႆးၼၼ်ႉတေမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃ တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/10/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇ တိုဝ်းၵမ်သိလ်တီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ်...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေတေႇသၼႃႇတြႃး တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ တေသိုပ်ႇယူႇ မႅတ်ႉတႃႇတြႃး ထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ၶိုၼ်း။...

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်ၵႆ သူႇႁွတ်ႈတဝ်ႈထိုင်မိူင်းၵႅတ်ႇ  ပႂ်ႉႁပ်ႉသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်/ ၵႆ ဢွၼ်ၵၼ် ယုၵ်ႉတူဝ်ယေႃးၶိင်း သူႇႁွတ်ႈတဝ်ႈထိုင် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ပႂ်ႉဝႆႉသႃႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇၽႃႇဝၼႃႇ ဢွင်ႇ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ  ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ရူတ်ႉၵႃး လုၵ်ႉတၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း မုင်ႈၸူး တၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈပပ်ႉထမ်းယဝ်ႉ 30 ပပ်ႉၽွင်းတိုဝ်းၵမ်သိလ်ၼႂ်းထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇၶဝ်ႈထမ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း ၸဝ်ႈပေႃႈလႆႈတႅမ်ႈ ပပ်ႉထမ်း 30 ပပ်ႉ ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇ တႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ ၽႃႇသႃႇပူႇတၼ်ႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းၼႂ်းထမ်ႈၼႆႉ  ၶူးဝႃးလႆတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇ တူင်ႉတၵ်ႉတၵ်ႉၵႃႇ  ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်မူၼ်း/ လပ်း တင်းမူတ်း...

ၸိူဝ်းတေမႃးပႂ်ႉႁပ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ ႁၢမ်ႈၵိၼ်လဝ်ႈလႄႈ ၼိူဝ်ႉ/ပႃ

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ မဵတ်ႉတႃႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႉၸမ်/ၵႆ ၸိူဝ်းတေမႃးႁပ်ႉ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈတီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယႃႈ၊ ႁႂ်ႈၵိၼ်သၢၵ်ႈလွတ်ႈ မႃး-ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈ 33 တူၼ်၊ တၵ်ႉၵႃႇလုၵ်ႈသိတ်ႇတပႄး 23 ၵေႃႉ လႄႈ...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 တေထိုင်ၼႆႉ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈထမ်ႈ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇတိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်း  3 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း   ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 တေ ထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ)...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ  

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈၵျၢင်ႉၵမ်တြႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇသေ မႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 5 ဝၼ်း ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) လၢတ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဝၼ်းလႂ် ပႆႇတႅတ်ႈတေႃး

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈထမ်ႈ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်း တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တေတဵမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆႉသေ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈဝၼ်းလႂ်တႄႉ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလၢတ်ႈ။   ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်...

လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပႂ်ႉႁပ်ႉ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ

လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ် ၽွင်း ႁပ်ႉ တွၼ်ႈ ဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၼႆႉ  ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈထမ်ႈ လူင်မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇ တိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်း ၶွပ်ႈတဵမ်...

သင်ၶၸဝ် မဵတ်ႉတႃႇတၵ်ႉၵႃႇ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၸူးၶူးဝႃးၸဝ်ႈ

ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တီႈဢၼ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၸိူဝ်းလုမ်းလႃးၸဝ်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ၶဝ်ႈၸမ် ၊ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈၸပ်း ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးၼပ်ႉတႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/9/2021 ၼႆႉ ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ လႆႈပိၵ်ႉႁၢမ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၶဝ်ႈၸမ်...

သင်ၶၸဝ်ႈလုမ်းလၢင်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉမဵတ်ႉတႃႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၽွင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸုမ်းလုမ်းလႃးတူၺ်းလူႁဵတ်းဝူတ်ႈဝၢတ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃတင်းလၢႆဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈဝႆႉ ယႃႇၽူမ်ႈၵႂႃႇဝႆႈသႃလူႇတၢၼ်းတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တီႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃ ဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွင်ႇလႅင်းမဵတ်ႉတႃႇထိုင် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉ...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီယဝ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ တဵမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇသူင်ႇၸူး  လုၵ်ႉသိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတမ်းၸႂ် တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈမေႃယူႇမေႃၵိၼ်ၸွမ်းသိလ်ထမ်းတြႃး ၾၢင်ႉသတိတူဝ်ၽႂ်ႇၸႂ်မၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင်းမိူင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း 15 ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃၼသံဝရ တီႈထမ်ႈမိူင်း ၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင်လုၵ်ႈ သိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတၢမ်းၸႂ်တင်းသဵင်ႈလႄႈ...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 57 ပီ ႁၢမ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈသိတ်ႇတၵ်ႉၵႃႇ မႃးတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တႃႇႁႄႈၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 57 ပီ တေထိုင်ၼႆႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၶဝ်ႈမိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ မဵတ်ႉတႃႇထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထတ်းတီႈၸမ်ၵႆ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယႃႇႁႂ်ႈလၢမ်းၽႄႈၸပ်းၵၼ်ၼမ်ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2020 ယူႇတီႈဝတ်ႉသႃႇသၼႃႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၸုမ်ႉမိူင်း ၵႃလိ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈသိတ်ႇ တပႄး ၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈၸမ်ၵႆ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img