Sunday, June 16, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈလုမ်းလၢင်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉမဵတ်ႉတႃႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၽွင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸုမ်းလုမ်းလႃးတူၺ်းလူႁဵတ်းဝူတ်ႈဝၢတ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃတင်းလၢႆဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈဝႆႉ ယႃႇၽူမ်ႈၵႂႃႇဝႆႈသႃလူႇတၢၼ်းတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တီႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

Photo by – King Nyana Sirion/ ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၸဝ်ႈၶူးဝႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃ ဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွင်ႇလႅင်းမဵတ်ႉတႃႇထိုင် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉ ၵႃႇသတ်းထႃးတင်းလၢႆ –  ၽွင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈဝႆႉ ယႃႇၽူမ်ႈမႃးတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
လိၵ်ႈဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢွၵ်ႇႁၢမ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵႂႃႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၽွင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်ႊ

တင်ႈဢဝ် ၶူးဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2019 သေဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆ ၊ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်တီႈၵႆ လႆၵၼ်မႃးဝႆႈသႃလူႇတၢၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ်   တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႄႈလၢမ်းမႃးပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈၸပ်းၵူႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးဝႆႉၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ။ သင်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်လူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၶိုၼ်း ၸင်ႇတေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉမႃးလူႇတၢၼ်းဝႆႉသႃၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈလူႇတၢၼ်းၶူဝ်းလူႇတင်းတၢၼ်းတႄႉၸိုင်    ၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်းမႃးလႆႈတီႈ လုင်းၸၢႆးမႁႃဝူင်း မိူင်းပဵင်း မၢႆၾူၼ်း 09445353398 ဢမ်ႇၼၼ် လုင်းၸၢႆးၸၼ်ႇတႃႇ မိူင်းသၢတ်ႇ မၢႆၾူၼ်း 09444404682 ၵေႃႈလႆႈ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း