Sunday, June 16, 2024

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီယဝ်ႉ

Must read

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ တဵမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈ ႁေႃးပၼ်တြႃး တီႈၵဵင်းမႆႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈလူင်မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးၵုလိသ ၾၢႆႇယိပ်းငိုၼ်း လုမ်းသင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၶူး ဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉတႄႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉ ၵူႈလွင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးတူၺ်း ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢူၼ်ဢၢၼ်သုၵ်ႉယုင်းယူႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ပေႃးႁဝ်းတူၺ်းမိူၼ်ၼႆ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ပႆႇႁၢႆ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမေးယူႇ ႁဵတ်းၼႆ သင်ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီယဝ်ႉ ယူဝ်ၶႄးၸဝ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇပႆႇဢွၵ်ႇထမ်ႈသေ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇတိုဝ်းၵမ်သိလ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ပေႃးဢဝ်ပၢႆး ဝူၼ်ႉႁဝ်းၸဝ်ႈထၢင်ႇတႄႉ”- ၸဝ်ႈၶူးၵုလိသ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းထမ်ႈလူင်မိူင်းၵႅတ်ႇမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီတဵမ် ဢၼ်တေၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 1 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈ တႄႇၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2019 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမႄႈၶမ်းၼွင်မူဝ် ဢိူင်ႇမႄႈၶမ်း ၸႄႈဝဵင်း မႄႈၸၼ်း ၸႄႈ တွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး။ ပဵၼ်လုၵ်ႈပေႃႈ သႅင်လႃႈလႄႈ မႄႈၶမ်းလႃႈ။ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ 4 ပီ ထိုင် 10 ပီၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈႁူင်း ႁဵၼ်းထႆး။ ထိုင် မႃးဢႃယု 11 ပီ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇ၊ ဢႃယု 12 ပီ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸင်ႇၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈမွၵ်ႇ ယေႃးၸဝ်ႈ မႃးပူၵ်းပွင် သႃသၼႃတီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊတွၼ်ႊရိူင်း (သီရိတွၼ်းႁိူင်း) ၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း