Friday, June 14, 2024

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 57 ပီ ႁၢမ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈသိတ်ႇတၵ်ႉၵႃႇ မႃးတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တႃႇႁႄႈၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 57 ပီ တေထိုင်ၼႆႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၶဝ်ႈမိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ မဵတ်ႉတႃႇထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထတ်းတီႈၸမ်ၵႆ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယႃႇႁႂ်ႈလၢမ်းၽႄႈၸပ်းၵၼ်ၼမ်ဝႃႈၼႆ။

Photo Nyana Siri-ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈႁၢမ်ႈမႃးတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တႃႇႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ဝၼ်းတီႈ 5/12/2020 ယူႇတီႈဝတ်ႉသႃႇသၼႃႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၸုမ်ႉမိူင်း ၵႃလိ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈသိတ်ႇ တပႄး ၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈၸမ်ၵႆ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 57 ပီၸိုင် ႁၢမ်ႈၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်း မိူဝ်းၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇတီႈထမ်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း တူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးပေႃႈ သိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ (57) ပီတဵမ် ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈသိၵ်ႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈသင်၊ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်းလႄႈသင်၊ လုၵ်ႈသိၵ်ႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်းလႄႈသင်၊ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်းလႄႈသင် ယွၼ်းႁၢမ်ႈဝႆႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းၵိူတ်ႇယဝ်ႉ 6/1/2021 ၼၼ်ႉ ယႃႇပေၵႂႃႇတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၼၼ်ႉလႃးလႃး၊ ပေႃးႁၵ်ႉၶူးဝႃးပေႃႈသိလ် ထမ်းဝုၼ်း ၸုမ်းၸိုင် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇသွင်ထမ်ႈၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယႃႇပေၵႂႃႇၼႆ တီႈၶႃႈယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၸမ်မိူင်းၵႅတ်ႇ မိူၼ်မိူင်းပဵင်း မိူင်းသၢတ်ႇ သင်ႇၶႃႇလႄႈ လုၵ်ႈသိတ်ႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈထမ်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇၼႆႉ တေပၼ်သင်ႇၶႃႇလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမိူင်းၵႅတ်ႇတင်းမိူင်း ပူးဢွၼ်ႇ တေဢွၼ်ၵၼ်ၶပ်းၶိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 57 ပီၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်း ယွၼ်းသူးပၼ်ၶူးဝႃးပေႃႈ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၼမ်ႉၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵၢင် ၸႂ် 9 မူင်း သိုပ်ႇၸႆးတႃ၊ သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈ၊ ၽူၺ်ၽႄၵုသူဝ်ႇ၊ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇသူးတွင်း။ ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းသမ်ႉ သွၼ်းၼမ်ႉသူး တွင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28-29/11/2020 ၼႃႈလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ၽွင်းပၢင်းၽြႃးတွင်း 10 သူႇ လုၵ်ႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မႃးတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵူၼ်းဢၼ်ပၢင်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉပႃးမႃးၵူၼ်းၵေႃႉၸပ်းဝႆႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆသေ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈသိတ်ႇလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးမီးတီႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇတင်း သဵင်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် 15 ဝၼ်း ထိုင် 21 ဝၼ်း တၢမ်ၼင်ႇတီႈၽႂ်တီႈမၼ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ၵဵဝ်ႇၵူၺ်းလွင်ႈတႃႇတေၵႂႃႇတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၼၼ်ႉ ပေႃးဝၢႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်း ၸုမ်ႉယဝ်ႉၸိုင် ၸင်ႇတေသိုပ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း