Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တၢင်းပဵၼ်

တၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ မႃႊပၢၵ်ႉ ၽႄႈၸပ်းၵၼ်တီႈဢႅပ်ႉၾရိၵ ၵူၼ်းတၢႆၸမ် 10

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ၸပ်းငၢႆႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ မႃႊပၢၵ်ႊ Marbarg , လၢမ်းၽႄႈတိတ်းၸပ်းၵၼ်တီႈမိူင်း Equatorial Guinea မိူင်းဢႅပ်ႉၾရိၵ မီးၵူၼ်းတၢႆထိုင် 9 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မႃႊပၢၵ်ႊၼႆႉ တႄႇလၢမ်းၽႄႈမႃးၼႂ်းႁူဝ်ပီၼႆႉၵူၺ်း ။ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်း...

သၢဝ်ဢွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ပဵၼ်တိၼ်ၸၢင့် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃ

  သၢဝ်ဢွၼ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢၵ်ႈတေႃး ဢိူင်ႇလွၵ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တိၼ်ၸၢင့် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ။ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တိၼ်ၸၢင့်ၼႆ့ ၸိုဝ်ႈ ဢေးလိူၼ် ဢႃယု 16 ပီ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ လုင်းၸၢမ်ႇဢေး ၸိုဝ်ႈမႄႈ ပႃႈသွင် မီးၼွင့် 2ၵေႃ့  မိူဝ်ႈလဵဝ် ပိုင်ႈယူႇဝႆ့ ၼႂ်းသူၼ် လုင်းသေႃး ပႃႈပုၼ့် ဝၢၼ်ႈသၢၵ်ႈတေႃး ဢိူင်ႇလွၵ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ...

တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်း – ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ် ၶႆႈဝတ်း လႄႈ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ မီး 40 ပၢႆ။  ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း 42 ၵေႃႉတင်း...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈၵဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 မူႇၸေႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈၵဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း သုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၼႆႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 ယူႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုပ်ႈၵဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးၸီႉသင်ႇ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵူႈၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးမိူင်းတႆးတိုၼ်းတေလႆႈၵၵ်းတူဝ်

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈၵေႃႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈလႂ် သင်လုၵ်ႉတၢင်း တၢင်ႇၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇ ၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၸိုင် တေလႆႈၵုမ်း/ ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉၵမ်းသိုဝ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵႅတ်ႈၶေႁႄႉၵင်ႈ တၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ပူၼ်ႉမႃး   ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ် တေလႆႈသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝၢၼ်ႈ ၵၵ်းတူဝ်ထႅင်ႈ 14 ဝၼ်း

ဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းၸဵမ်ဝၢၼ်ႈ တေလႆႈ သိုပ်ႇ ၵၵ်းတူဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်းၽၢၵ်ႇလိူၼ် တႃႇႁႂ်ႈတၢင်းပဵၼ်တေဢမ်ႇၸပ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2020 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24-25 ဝၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီးထိုင် 25...

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း တူင်ႉတိုၼ်ႇသိုဝ်ႉ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဝၢႆးလင်မီးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ပလိၵ်ႈလုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈၶၢႆႉမႃးတႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ၊ၽွင်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ သမ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉတႃႇၵၵ်းတူဝ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2020 ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ပလိၵ်ႈဢၼ်ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 20/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼွၵ်ႈဝဵင်းၼႂ်းဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတႃႇၵဵပ်းဝႆႉ ၽွင်းၵၵ်းတူဝ်ယူႇႁိူၼ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵၵ်းတူဝ်ယူႇႁိူၼ်း  Stay At...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 200 ပၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 254 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼမ်တီႈသုတ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 16/11/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်းထႅင်ႈ

တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ၸူးၵူၼ်းမိူင်း ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်းထႅင်ႈ  တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။ လုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း တေႃႇထိုင် 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ်...

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ၵူၺ်ႈတီႈမိူင်းယၢင်း မီးတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

 ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းရၶႅင်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတီႈ သူၼ်ၵူၺ်ႈ တီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ထုင်ႉသိုဝ်လိုဝ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်မီးတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ လုၵ်ႉမိူင်းရၶႅင်ႇမႃး ထိုင်တႃႈၵုင်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/8/2020 သေ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်မႃးၵဵင်းတုင်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/ 8/2020 ၊ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သူၼ်ၵူၺ်ႈတီႈသိုဝ်လိုဝ်း။ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပႃႉၸူဝ်းတႅတ်ႉ...

ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸၢင်ႈ ...

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၼႂ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း မီးလွင်ႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လိူင်ႇၽႄႈမႃးသေယဝ်ႉ ထိုင်တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇတင်းမိူင်းပေႃးလႆႈ ႁဵတ်း Lock Down သေ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်ပဵၼ် ပိုၼ်ႉထၢမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၶိုၼ်းတင်းသဵင်ႈၼႆ တေလႆႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇၶႃႈၼေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈလႆႈဢိုတ်း မိူင်းရၶႅင်ႇၵေႃႈလွင်ႈၵႂႃႇတင်းပႆ လႆႈဢိုတ်းဝႆႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ တေလိူင်ႇၽႄႈၸွတ်ႇၵႂႃႇ...

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လိူဝ်မႃးထႅင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 29/8/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉ  ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉမႂ်ႇၼႆႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 42 ပီ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႉတီႈ 652 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။  မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း ယၢမ်ႈႁူပ်ႈထူပ်းၵၼ်တင်း ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 45 ပီ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မၢႆ...

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵၵ်းတူဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 60 ပီ လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း မိူင်းၼၢႆး ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူႉတၢႆၽွင်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်း ဝိပသၼႃမူဝ်းၵူၵ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈ ပွၵ်ႉၼႃႈႁွင်ႇ။  မၼ်းၼၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇယၢၼ်း ဢိူင်ႇၵုၼ်ၼႃး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။ မၼ်းၼၢင်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆးပွၵ်ႈမိူဝ်းထိုင် မိူင်းၼၢႆးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/7/2020။  မိူဝ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉလႆႈ 11 ဝၼ်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵၵ်းတူဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/7/2020။ ၸၢႆးၸွမ်ၼုမ်ႇ...

ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ ၽဝႃႉလုင်းႁဵင် မိူင်းၼၢႆး

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မိူၼ် မၢၵ်ႇမူႉၵႄႈႁိပ်ႇ၊ ၶေႃးၵႆႇတႃႈၼိူဝ်ၶဵင်ၽၵ်ႉၼိူဝ်ႉ။ ပေႃးၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၶဝ် ပူင်သင်ႇမႃး ၵႃႈလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း၊ ဢေႃႈၸဝ်ႈဢေႃႈၶႃႈ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇၸၢင်ႈထဵင်၊ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ၊ ပဵၼ်လၢႆး ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ (ပူႉၵၢင်ႉပူႇၵႄႇ)၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ (ပူႇႁဵင်) ၊ ၽူႈမၢႆဢိူင်ႇလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ်၊ ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃဢိူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငၢႆႈငႅမ်ႈ၊ လႆႈႁိူဝ်ႉလႆႈယၢပ်ႇ၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း၊...

ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼမ်ၶိုၼ်ႈ တီႈဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ

ဝၢႆးသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွၼ်ႇယၢၼ်းပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ဢိုတ်းႁၢၼ်ႉ တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်မေႊမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၽိုတ်ႉႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉလဝ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးဝၼ်းလဵဝ် ႁိမ်းသီႇႁဵင်။ တီႈမိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊၼႆႉ ၽွင်းၶၢဝ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးႁႅင်းၼၼ်ႉ မီးၵၢၼ်ႁပ်းဝၢၼ်ႈဢိုတ်းမိူင်း (Lockdown) ၵႅၼ်ႇၶႅင်၊ ၸႂ်ႉမၢႆမီႈၵုမ်းၵမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွၼ်ႇယၢၼ်းပွႆႇလူမ်ပၼ်မႃး။...

Latest news

- Advertisement -spot_img