Tuesday, June 18, 2024

တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်း – ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း

Must read

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ် ၶႆႈဝတ်း လႄႈ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ မီး 40 ပၢႆ။ 

Photo Mg Mg Than (မေႃယႃလူင်ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း) – ႁၢင်ႈ ရူတ်ႉၵႃးႁူင်းယႃလၢင်းၶိူဝ်း သေႃႇပၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း 42 ၵေႃႉတင်း ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပဵၼ်တႄႉ ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းထဝ်ႈ   ပဵၼ်ၵူႈသႅၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် တေၵႂႃႇယူတ်းယႃၵၼ် တီႈႁွင်ႈယႃ (ဆေးခန်း)”- ဝႃႈ ၼႆ။

- Subscription -

  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉလႄႈ ၶႆႈဝတ်းၵၼ် ၵမ်ႈၼမ် တေ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးတေၶႅၼ်းယဝ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းပဵၼ်ထႅင်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ဢမ်ႇလႆႈလူင်းၵေႃႈမီး ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်တုမ်တႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။  

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းတူၼ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း၊ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ ၵၼ်တင်းၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ဢႆ၊ ဝတ်း၊ ၵူၼ်ႉမူၺ်ႈလႄႈ ၼၢဝ် (မီးလူမ်းမႆႈ)။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မႃးၸွမ်းယုင်း ၽွင်းၶၢဝ်း ၾူၼ်။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းလူင် ဢၼ်မီးႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်တဵမ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၸၢင်ႈယူတ်းယႃလႆႈလီငၢမ်းသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ သင်ဝႃႈ ယႃဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းၸိုင် လီမႆႈၸႂ် ၸၢင်ႈထိုင်သၢႆၸႂ်။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵၢင်သုတ်းၼွၼ်း၊ လုမ်းလႃးယႃႇႁႂ်ႈယုင်းၶူပ်း၊ ႁႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ၸွမ်းႁိမ်းႁိူၼ်းႁိမ်းယေး ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးယုင်း ၊ သင်မီးၾၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်ႉမူၺ်ႈ ၊ၼိူဝ်ႉမႆႈမႃးၸိုင် ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸူးႁူင်းယႃ မေႃယႃဝႆးဝႆး မေႃယႃၼၢင်းသီၼူၼ်း ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သင်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း