Saturday, June 22, 2024

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးၸီႉသင်ႇ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵူႈၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးမိူင်းတႆးတိုၼ်းတေလႆႈၵၵ်းတူဝ်

Must read

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈၵေႃႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈလႂ် သင်လုၵ်ႉတၢင်း တၢင်ႇၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇ ၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၸိုင် တေလႆႈၵုမ်း/ ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉၵမ်းသိုဝ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵႅတ်ႈၶေႁႄႉၵင်ႈ တၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ပူၼ်ႉမႃး   ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇႁေႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 လႄႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး    ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “  ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ တၢင်ႇတိူင်း လႄႈတၢင်ႇၸႄႈမိူင်း  မႃးၼၼ်ႉ  ပေႃးၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ  သမ်ႉဝႃႈမီးလိၵ်ႈၵမ်ႉၽိုၼ်ႁပ်ႉႁွင်း လွင်ႈ ပၢႆးယူႇလီမႃးယူႇသေတႃႉ  တၵ်းတေလႆႈၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်(14)ဝၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ လဵၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ။   တေလႆႈၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ  သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်း19 ၸင်ႇ တေလႆႈလူင်းႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

 လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼၼ်ႉသူင်ႇထိုင်ပႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၽႂ်မၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝႃႉ၊ ပဢူဝ်း၊ ထၼု၊ ပ လွင်ႈလႄႈ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ တင်းမူတ်း  လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ပီၵၢႆ 2020 ၼႆႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ် ပလိၵ်ႈ လႄႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢၼ်ပုတ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉတီႈယူႇၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ထူပ်းႁၼ်တီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး၊ လၢင်းၶိူဝ်း ၊ မိူင်းပၼ်ႇ ၊ မိူင်းတူၼ်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်းထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 963 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း