Tuesday, June 18, 2024

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်းထႅင်ႈ

Must read

တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ၸူးၵူၼ်းမိူင်း ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်းထႅင်ႈ  တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၼွင်ပိင် – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်တီႈႁူင်းၵၵ်းတူဝ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

လုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း တေႃႇထိုင် 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ်  ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၵေႃႉ ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ယၢမ်း လဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ  ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈပဵၼ်တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်  ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တႃႇတေၵုမ်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆဢေႃႈ” –  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင် တေဢဝ် လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ဝၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တီႈ    ဢိူင်ႇၼွင်ပိင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ  မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ပဵၼ် ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး။   ဝၢႆးလင်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်တီႈမၼ်းၸၢႆးယဝ်ႉ ၽူႈ ၵွၼ်းႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 40 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း