Wednesday, June 19, 2024

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ၵူၺ်ႈတီႈမိူင်းယၢင်း မီးတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

Must read

 ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းရၶႅင်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတီႈ သူၼ်ၵူၺ်ႈ တီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ထုင်ႉသိုဝ်လိုဝ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်မီးတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ၵူၺ်ႈတီႈသိုဝ်လိုဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႇၵူတ်ႇထတ်းလူမ်းမႆႈ တႃႇၵၵ်းတူဝ်တီႈမိူင်းယၢင်း

ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ လုၵ်ႉမိူင်းရၶႅင်ႇမႃး ထိုင်တႃႈၵုင်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/8/2020 သေ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်မႃးၵဵင်းတုင်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/ 8/2020 ၊ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သူၼ်ၵူၺ်ႈတီႈသိုဝ်လိုဝ်း။

- Subscription -

တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပႃႉၸူဝ်းတႅတ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၸိသင်ႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ဢၼ်ၶဝ်လုၵ်ႉမိူင်းရၶႅင်ႇမႃး မီးၵူၼ်း 6 ၵေႃႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းရၶႅင်ႇမႃးလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပၢႆးယူႇလီ။ ၸိူဝ်းၶဝ်လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်း ရတေႉတွင်ႇ၊ ပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း လႄႈ မျွၵ်ႉဢူး မႃး- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ5/9/2020 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈႁူင်းၵၵ်းတူဝ် မိူင်းယၢင်းသေ ဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပႃႉၸူဝ်းတႅတ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ၶဝ် 3 ၵေႃႉၼႆႉဢမ်ႇမီးၾၢင်ႁၢင်ႈ တၢင်းပဵၼ်သင်။လႆႈဢဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

တီႈသူၼ်ၵူၺ်ႈမိူင်းသိုဝ်လိုဝ်းၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် 60 ၵေႃႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ်တင်းမူတ်း လႆႈၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် ဝႆႉတီႈမိူင်းယၢင်းသေ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တိုၵ်ႉဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆး သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉပၼ်ယူႇ မေႃယႃလူင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸိူဝ်းၶဝ် 3 ၵေႃႉၼႆႉ ၶီႇၶိူင်ႈမိၼ် ဢႄးတၢၼ်ႇလုၼ်ႇမႃး။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၶီႇၶိူင်ႈမိၼ်မႃးၸွမ်းၵၼ် တႃႇႁွင်ႉမႃးၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ယူႇ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီး  13 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉမီး 1419 ၵေႃႉ။ တၢႆ 7 ၵေႃႉ။

တင်းလုမ်ႈၾႃႉသမ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 2 လၢၼ်ႉ7 သႅၼ်ပၢႆ။ တၢႆ 8 သႅၼ် 8 မိုၼ်ႇပၢႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း