Saturday, July 20, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ

ႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း သၢတ်ႇ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 70 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23-29/07/2018 ၼႆႉမႃး ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆဝၼ်းလႄႈမႄႈၼမ်ႉၵူၵ်း ၼွင်း ထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ပၢင်ႁႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ...

UNOCHA ဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး တင်းမူတ်းမီး 2,800 ပၢႆ

UNOCHA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈယွၼ်ႉၽေးသိုၵ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 2,800 ၵေႃႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီး 2,800 ၵေႃႉပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ UNOCHA...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးၵေးသီးထႅင်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးထႅင်ႈ ၵႃးသိုၵ်း 4 လမ်း ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 100 ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 24/07/2018 ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 လမ်း လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းၼွင် ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၸူး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸၢႆးသူၺ်ႇတဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶိုၼ်ႈလေႃႇ RCSS ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၵေးသီး 100 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 100 လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 23/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇ သိုၵ်း RCSS/SSA တီႈၵုင်းဝႅတ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢူပ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး...

ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၶိုင်တႃႇတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၶိုင်တႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁၢမ်ႈပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/07/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ပေႃႈဝၢၼ်ႈမႄႈမိူင်း၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ၊ ၽူႈတႅၼ်းသ ၽႃးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈႁွင်ႈလုမ်းၽူႈတႅၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈ...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်းႁႆႈ-ၼႃး

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၸၢမ်၊ မိူင်းမူႉ/ၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် လႄႈႁူပ်ႉထူပ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇလူင်းႁႆႈလူင်းသူၼ်၊ ႁဵတ်ၼႃး တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁူၺ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵုတ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵုတ်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁိမ်း 2,000 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 1,976 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ သီႇပေႃႉတင်း ၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတဵတ်ႇယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/07/2018 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 535 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၽူဝ်းတေႃႇ သမ်ႉ 138 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ် သီႇပေႃႉ ႁိမ်း 700 ၵေႃႉ

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း 673 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16-18/07/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇပၢင်လူင် တင်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် လႄႈ မိူင်းမူႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းသိုၵ်း RCSS သေပေႃႉထုပ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင်တင်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉ ၼႄးပူႇ ၵၢင်ႉတင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ RCSS ၼႆသေ တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ။ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ႁၢႆးငၢၼ်း ၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/07/2018 ယူႇတီႈၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶမယ 430 လႄႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈမူႇသိူဝ်း...

ၼၢင်းႁၢၼ် သိုၵ်း TNLA 6 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း လႆႈၼၢင်းႁၢၼ် ၶွင်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA 6 ၵေႃႉ တင်းၵူၼ်းပႂ်ႉယၢမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တင်း 7 ၵေႃႉၺႃးႁႅမ်တၢႆ ပႅတ်ႈမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/07/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:30 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 88 ပႃႈတႂ်ႈ ၶမရ 301 ၶဝ်ႈလူမ်ႇသိုၵ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။   မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 ဢၼ်ပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉတီႈ   ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် 4 – 5 ၵေႃႉ ၶဝ်သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းပၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၽိတ်းမေႃးႁိမ်ၼမ်ႉၼႃးၵၼ် ထိုင်တီႈတႅင်းၵၼ်တၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းပၼ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉသႂ်ႇၼႃး။ ၸဝ်ႈၼႃး 2 ၵေႃႉ ႁိမ်ၼမ်ႉၼႃးၵၼ်သေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈတႅင်းၵၼ်တၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/07/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ လုင်းၸၢႆးယႃႇၸိင်ႇ တင်း လုင်းၸၢႆးသေႃးမိၼ်ႉ (သၢႆပီႈသၢႆၼွင်ႉၵၼ်) ထဵင် ၵၼ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်လွင်ႈၼမ်ႉ တႃႇသႂ်ႇၼႃး။ လုင်းၸၢႆးယႃႇၸိင်ႇ လၢၵ်ႈဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇ လုင်းၸၢႆးသေႃးမိၼ်ႉ တီႈၼႂ်း တူင်ႈၼႃး လုင်းသေႃးမိၼ်ႉတၢႆထင်တီႈ။ ၼႃးၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ...

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵႃး 12 လေႃႉ တၢင်ႇဝူဝ်း လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ လတ်းမိူင်းတႆး တေၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၺႃးယိုဝ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊၽူဝ်းသေႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တၢင်ႇဝူဝ်း 20 တူဝ် ဢၢၼ်း တေၵႂႃႇသူင်ႇတီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းႁေႃးၵႃး တီႈလွႆ (ရင်ခွဲတောင်)...

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈပႂ်ႉယိုဝ်းလူတ်ႉၵႃး တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဝ်ႈၵႃးတၢႆထင်တီႈ။ ၵေႃႉယိုဝ်းၼၼ်ႉပၢႆႈလွတ်ႈဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 02/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈပႂ်ႉယိုဝ်းလူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်းပွၵ်ႉ ဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသၢမ်လုၵ်ႈတၢႆထင်တီႈ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းမႃးၸွမ်းၵၼ် 2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉၸိုဝ်ႈႁွင်ႉယၢၼ်ႇၵျႃးၸဵင်ႇ။ ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉမႃးၸွမ်းၵၼ်တႄႉဢမ်ႇပဵၼ်သင်။ ၵေႃႉယိုဝ်းၼၼ်ႉတႄႉပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။ တူဝ်တၢႆၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈလူႉတၢႆ (တာချီလိတ်နာရေးကူညီမှုအသင်း)...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼပ်ႉႁဵင် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈပွၵ်ႉ မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉၶိုၼ်း ၸိုဝ်ႈပွၵ်ႉယွမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/06/2018 ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ၊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တီႈႁူင်းႁေႃ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တုၵ်းယွၼ်းၸိုဝ်ႈပွၵ်ႉ ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၸွမ်းမၢႆၼပ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႅၵ်ႈ လၢႆႈ ပိၼ်ႇၶိုၼ်းၸိုဝ်ႈပွၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁွင်ႉမႃး မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးၵမ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း