Sunday, May 26, 2024

သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ပွတ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းဝႃႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ  ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း  မေႃယူႇၸွမ်းၵၼ် တႆးတေႃႇတႆး ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း  ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸုမ်းထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ထုင်ႉမၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈ သေးၶုၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယႂ်ႇလူင် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းတႆးႁဝ်း ယိုဝ်းၵၼ်ၶႃႈ ဢေႃႈ၊ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈဝႃႈ ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်၊ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈဝႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇလဵဝ် ၵေႃႈယဝ်ႉ၊ သွင်ၾၢႆႇ ၵေႃႈ ယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ်မေႃယူႇၸွမ်းၵၼ် ယႃႇယိုဝ်းၵၼ်၊ တေၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ၸူးၵၼ် ငိူင်ႉဝႄႈပၼ်ၵၼ် ၊ပေႃးမေႃလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ်၊ ဢမ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  ၼႆႉယိင်ႈၶႅၼ်းလီၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  ၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ  ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတုၵ်ႉၸႂ်   ။  ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ  သင်ၶ ၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် တင်းသွင်မူႇ သွင်ၸုမ်းမႃးလၢႆပွၵ်ႈၵေႃႈ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးသိုၵ်းတႆးၸုမ်းလႂ် လူင်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ၼင်ႇသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇတိုင်းၶႃးၼႆႉ SSPP လူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၶဝ်ဝႃႈပဵၼ် RCSS ႁဵတ်း။ ၵမ်းၼႆႉ RCSS သမ်ႉဝႃႈ ႁႃတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇၵူၺ်းၼႆသေ ဝၼ်းတီႈ 24 ၾၢႆႇ SSPP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းၸူး သင်ၶ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဝၼ်းတီႈ 25   RCSS   ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸူး သင်ၶလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း။  လိၵ်ႈ ၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃးတင်းသွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လိၵ်ႈဢၼ် ၵဝ်ၼႄးမႂ်း၊ မႂ်းၼႄးၵဝ်ၵူၺ်း။ ဢၼ်တုၵ်ႉၶၼႂ်းၵႄႈမၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း  ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸုၵ်းၾၢႆႇလႂ် ၊ ယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ် မေႃယူႇၸွမ်းၵၼ် ယႃႇယိုဝ်းၵၼ် ၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈထိုင် တီႈငဝ်ႈငုၼ်း – ငဝ်ႈၸိုင်ႈ သွင်တပ်ႉသိုၵ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တင်းၾၢႆႇလၢႆ ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ လွင်ႈၼႆႉမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ မီးလွင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း