Tuesday, June 25, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 460 ပၢႆ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉရတၼႃႇသူၺ်ႇၵူႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းပႆႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶၢမ်၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃးလႄႈ ဝၢၼ်ႈထမ်ႈၸၢင်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇ မႃး သွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉရတၼႃႇသူၺ်ႇၵူႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉ တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 340 ပၢႆတီႈဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 346 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ 346 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေး မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇသေ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၸွမ်းတၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မႆႉပေႃႉထုပ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 07/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ပႃႈၼၢင်းၶမ်း ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈသေ တေပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၸွမ်းတၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပီ ဢဝ်မႆႉပေႃႉထုပ်ႉသႂ်ႇ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်း ဝႃႈၶျေႃးဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶိုင်ၶႃႈတၢႆသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၶၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႉထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈ ၶျေႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇသွင်တူၼ် ၵႂႃႇၶိုင်ၶႃႈတၢႆသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 04/04/2018 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်း ၸၢႆးဢၢႆႈလူႇ၊ ၽွင်းမၼ်းဢွၼ်ဢဝ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဝတ်ႉ/ ၵျွင်းပုင်ႇႁႃႈ သွင်တူၼ် (သွင်ပႃး) ဝၢၼ်ႈပုင်ႇႁႃႈ ဢိူင်ႇၸလၢၼ်း ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸလၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ သွၼ်တူၼ်ၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢႃယု 70 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်သေ ပၢတ်ႇဢဝ်ပေႇႁူၵႂႃႇ

မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၼၼ်ႉ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 70 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသူၼ်ၺႃးၵူၼ်း သိုၵ်းတပ်ႉ မတေႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်သေ ပၢတ်ႇဢဝ်ပေႇႁူ တင်းသွင်ၾၢႆႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 02/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12:30 မူင်းၼၼ်ႉ ပႃႈၼၢင်းၵွင် ယူႇပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်သေ တေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈတဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ ၵူဝ်ႁႄဢွၵ်ႇပၢႆႈ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး မိူဝ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းသီႇသုင်ႇ မိူင်းလင်း ဢိူင်ႇမိူင်းလင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 02/04/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 503 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 100 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 113 ၵေႃႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ဝူဝ်း၊ သၢႆးၶၢဝ်၊ ၼမ်ႉမႅင်းသေႃႉ၊ ပၢင်မၢၵ်ႇၶိူဝ်လႄႈ ၼမ်ႉၵၢတ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈ ယူႇ ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်းၶမ်း ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ်...

ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းဝူင်ႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA တင်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇႁိမ်းၶွပ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ပႃႈဢေးၼေႃႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-"ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉမႄးလူင် ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ယင်းပႆႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း။ ဢၼ်ၶဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉၾႆးမႆႈပႅတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ"-ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈသွၼ်ႈႁူမ်ႈပိုင်ႈၽူၺ်းဝႆႉယူႇတီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈထမ်ႈၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇတီႈၾၢႆႇသိုၵ်း RCSS/SSA ယူတ်းယႃပၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:30 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵေႃးပၵဝတ်ႉထမ်ႈၸၢင်ႉ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးယူႇ ဝႆႉတီႈၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ် ၵေႃႉပဵၼ်မေး ဢၼ် တူၺ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၼႆသေ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉၵႂႃႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး တေၵႂႃႇတၢင်း...

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ပၼ်တၢင်းႁူႉႁႅင်းၵၢၼ် ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉသူၼ်လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်

ၾၢႆႇတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁူႉသုၼ်ႇလႆႈတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၽွၼ်းၸႃႉသၢၼ်ထၢတ်ႈၶႄႊမီႊၶိူဝ်ႊ (သၢၼ်ၶေးမီး)။ ဝၼ်းတီႈ 28/03/2018 ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF လႄႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MWF ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉႁႅင်းၵၢၼ် လွင်ႈၽွၼ်းၸႃႉသၢၼ်ၶေးမီး၊ လၢႆးႁႄႉၵင်ႈသၢၼ်ၶေးမီး၊လွင်ႈ  ႁႅင်းၵၢၼ်ၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈၸၢင်ႈ  ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ၊ ဢမ်ႇမီးဝၼ်းလိုဝ်ႈ၊ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မီးတူဝ်တႅၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး၊...

ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈယိင်း ဢႃယု 39 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈၼႂ်းသူၼ်သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼၢင်းဢေးႁၢၼ်ႇ ဢႃယု 39 ပီ (ၸၢဝ်းတဢၢင်း) ယူႇဝၢၼ်ႈတေႃႇၽေႇ ၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈတီႈ ၼႂ်းသူၼ် သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းသူၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး မွၵ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 400

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 400 မႆႈၸႂ်ႁိူၼ်းယေး သူၼ်ႁႆႈၼႃးသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25-26/03/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး၊ ပၢင်ၶႅမ်၊ ၼမ်ႉပၢႆ၊ ၼႃးၵုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်၊ ဝတ်ႉၵုင်းၽြႃး လႄႈ...

တီႉလႆႈၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ 21 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

ပလိၵ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢဝ်းၶႄႇ 21 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး (လဝ်ႉၵႆႇ) ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလၢဝ်ႇၵၢႆး ၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇယူႇသဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ 21 ၵေႃႉ။...

SHRF ၸီႉၸမ်ႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထုပ်ႉပေႃႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈတႃႇယၢင်ႈၸူး လွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း မိူင်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်းပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ မိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/03/2018 ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 23 ယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းႁွမ်းၾၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ၵႂႃႇၶႆႈၼမ်ႉၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မုၼ်ၸၢင်း ၸဝ်ႈသႃသၼႃ ဢႃယု 35 ပီ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၼၼ်ႇ တႃႇသီႇရိ ဢႃယု 15...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း