Tuesday, June 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် 10 ပၢႆ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း

Must read

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 10 ပၢႆ  ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

CJ/ ႁၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းဝႆႉ 3 လိူၼ်ယဝ်ႉပႆႇလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း

ၵူၼ်း မိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈၺႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈ  တီႉၺွပ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊမႃး  မီး 14 ၵေႃႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်း ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၺႃးၺွပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၽိတ်းသင်။ ဢိင်ၼိူဝ် ၸႂ်ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်း ယိူင်းၸူးၶႂ်ႈယူႇတႂ်ႈပၵ်း ပိူင် တီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊသေ ၸင်ႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၸိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 14 ၵေႃႉဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈတီႉ ၵႂႃႇၽွင်း ၼႂ်း လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ လႄႈလိူၼ် မၢတ်ႊၶျ်  ၼၼ်ႉပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း ယွၼ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ထူပ်း။

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မီးတီႈ ၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင်ၵူၺ်းၼႆ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ် ၵႂႃႇယွၼ်းႁူပ်ႉၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ႁူပ်ႉ  ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ ၺႃးတီႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉၶဝ်ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 10 ပၢႆၼႆႉၵူၺ်း ၶဝ်ပႆႇပွႆႇ။ ယူႇတီႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ သွၵ်ႈႁႃတီႉ ၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းတြႃး (Injustice)”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉ တင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉပဵၼ် မေႃသွၼ်ၼၢင်းသႅင်လႃႈ (မမီဆော)၊ ၸၢႆးဝုၼ်းတိပ်ႉ၊ မမူဝ်းမူဝ်း၊ မဢႃးပူဝ်ႇ၊ ဢူးမိၼ်းလုၼ်ႇ၊ ဢူးမိၼ်ႉသူဝ်း၊ ၼၢင်းၶမ်းၽူးမဵတ်ႈ၊ ယုၼ်းလေႉၼၼ်ႇတႃႇ၊ မွင်ႇၸူးလီႇ၊ မွင်ႇ လွၼ်းၵျေႃႇလႄႈ ၸၢႆးငႄႇ။   ထႅင်ႈ သွင်ၵေႃႉတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၸိုဝ်ႈ။   

ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း သေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ယဵပ်ႈၶွၵ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းမီး 4,737 ၵေႃႉ၊ ယိုဝ်းတၢႆ 769 ၵေႃႉ၊ ပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉ 3,677 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/5/2021 ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း