Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးၸၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးၸၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 5 ၵေႃႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈၵွႆ မွၵ်ႈ 5 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3:20 မူင်း ထိုင် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵၢင်ၶိုၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 2 လၵ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းꨅၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ  ။  

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း 5 ၵေႃႉ လႆႈ ထုၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉပွင်းၸူႉ။ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝႃးၼႆႉ တေႃႇထိုင် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း သဵင်ၵွင်ႈၸင်ႇယဵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸွမ်း ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢူးဢွင်ႇၸေႃႇဢူး ဢႃယု 44 ပီ၊ ဢူးသူႇလဵင်ႇ 22 ပီ၊ ဢူးၸေႇယသူဝ်း ဢႃယု 44 ပီ ၸၢႆးဢွင်ႇဝိၼ်း 23 ပီ လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈတူဝ်းၵဵတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်း မိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ  ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

“မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇတၢင်းဝၢၼ်ႈပဵင်းႁူၺ်ႈ မွၵ်ႈ 4-5 လုၵ်ႈၼႆႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉၵွႆ 4-5 လင်။ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵႂၢႆး  မၢတ်ႇတူဝ်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ်သင်ၶႃႈ။ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းႁူၺ်ႈ တင်ႈ မၢၼ်ႈပၢင်ႇ တႄႉ ၶွၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉတင်းၼမ် ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်း  ၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ႁိမ်းၼႃႈလိၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႅပ်ႉဝႆႉၼႂ်းလုၵ်း ထင်ဝႆႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း။ သင်ဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈမေႃးမႃးႁႅင်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမူၵ်းၼႂ်းလုၵ်းထင်ၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်း ၵုမ်ႇလႆႈဝႆႉသတိလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၵူၺ်း မႆႈ ၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵူဝ်ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ”-  ၵူၼ်းမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

  တၢင်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸိူဝ်းပဵၼ် သိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်မႃးႁိုင်ယဝ်ႉသေမႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊလႄႈႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် မၢႆးဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈလူင် တင်း မၢၼ်ႈပၢင်ႇ သိုၵ်းလွႆႁဝ်းၶႃႈလႄႈ တင်း MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်း သိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈ ပႆႇယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း