Thursday, May 30, 2024

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး NLD ႁူဝ်ပူင်း ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉၺွပ်း

Must read

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇၼူၵ်းယုင်း NLD ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဢၼ်ငိူင်ႉဝႄႈသိူင်ႇတူဝ်ဝႆႉၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းသေ ဢၼ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးသူႇၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ  ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။

CJ/ ဢူးၶုၼ်ႇၵျေႃႇဢေး ၽူႈတႅမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆ ဢူးၶုၼ်ႇၵျေႃႇဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း   ပွၵ်ႈမႃး သူႇၸႂ်းၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း  ဢမ်ႇယူႇလီၼႆ ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းႁွင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ဢူးၶုၼ်ႇၵျေႃႇဢေးၼႆႉ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းပႃႇတီႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD တီႈၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းမိူဝ်ႈပီ 2020 ။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၵေႃႈ မၼ်းၸၢႆးႁၢႆတူဝ်/ ပၢႆႈမႅပ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈတႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးၺွပ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶိုၼ်း။ မေးမၼ်းဢမ်ႇယူႇလီသေ ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ၊ တိုၵ်ႉလူင်းႁူင်းယႃမႃးလႆႈ 3 ဝၼ်းၵူၺ်း မၼ်းၸၢႆး မႃးတူၺ်း မေးမၼ်းၵမ်ႉၼိုင်ႈ ။ မွၵ်ႈယၢမ်း 10 မူင်းပၢႆၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမီးၵူၼ်းပၼ်ၶၢဝ်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇၶဝ်ႈမႃးတီႉ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၶုၼ်ႇၵျေႃႇဢေးၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က)  ဝႆႉသေ  ၺႃးလမ်းတီႉဝႆႉ ။ ၽွင်းၶၢဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ လမ်းတီႉၵူၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းသေဢဝ်ၵႂႃႇယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉထဵတ်ႈထၢမ် ထိုင်တီႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵေႃႈမီး။

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း