Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 လမ်းတီႈဝဵင်း ၼမ်ႉတီး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵွင်

Must read

ဝၼ်းတီႈ 5/5/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်တၢင်း တီႈႁိမ်းၵျွၵ်ႉတွင်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉတီး။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉသဵၼ်ႈတၢင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ဝၢႆးလင်ၺႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵႃးတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတီး

ဝၢႆးလင်ၵႃးၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈလီႈယိုဝ်းႁၢတ်ႇသႂ်ႇႁိမ်းႁွမ်း၊ မီးၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၵေႃႈဢမ်ႇငိူင်ႉဢမ်ႇဝႄႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်တၢင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉယူႇ- ၶၢဝ်ႇ 74 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်း ပေႃႉထုပ်ႉ ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ႁိမ်းၸမ် 800 ယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈၵမ်ၵိၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  တင်ႈဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃး ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆတီႈ  မီးၵူၼ်းဝၢင်းမၢၵ်ႇတီႈၼႃႈလုမ်းၼႃႈၸႆး၊ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး၊ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမၢင်တီႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း၊ ၽူႈယွမ်းႁပ်ႉထွမ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉၵႆႉၺႃးၵၢင်ႇၵွၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈၺႃးတႅင်း။

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ 74 Media ၼႆႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တႅမ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလီ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႆသေ – တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၼႆႉၵႂႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇ ငၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၶၢဝ်ႇ -74 Media

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း