Sunday, May 26, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ SSPP တင်း RCSS ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် တင်းသွင်တပ်ႉသိုၵ်း ႁႂ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း သင်ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် ၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈယိုဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ပၢင်ၵုမ် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 တီႈၼမ်ႉၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈမိူင်း၊ သမႃႇထိ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ပႃးၸဵမ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ပၢင်ႇသၢႆး၊ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်၊ ဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းသွင်တပ်ႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈယိုဝ်းၵၼ်။

- Subscription -

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ- လိၵ်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း သင်ၶၸဝ်ႈ လႆႈသူင်ႇယိုၼ်ႈထိုင်တီႈႁူဝ်ပဝ်ႈတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းသွင်ၸုမ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/4/2021 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈဝႃး 28/4/2021 ၶိုၼ်းသိုပ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်ၶေႃႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းတင်းသဵင်ႈသေ သိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး ၽွမ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 6 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ယင်းတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ပႃး ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ႁႂ်ႈၶဝ်ႈ ၸွႆႈၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ တီႈထုင်ႉမၢဝ်း ယႃႇႁႂ်ႈ သိုၵ်းတႆးတေႃႇသိုၵ်းတႆး လႆႈလေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၵုမ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 90 တူၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 389 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း