KIA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ

0
371

သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ် မၢၼ်ႈမေႃႇထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/4/2021 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ သိုပ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူႈဝၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈ မၢႆဝႆႉ ၵမ်းထီႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ တေမီး 3,128 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆႈမႃးထႅင်ႈတင်းၼမ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ Update သဵၼ်ႈမၢႆ ပႆႇယဝ်ႉ တိုၵ်ႉၵဵပ်းယူႇၶႃႈ။ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇၶိုၼ်းၶိုၼ်းဝၼ်းဝၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်လူဝ်ႇ တင်းၸွႆႈထႅမ်တႄႉ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇဢၼ်တူၵ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆးယူႇသဝ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ ၵျွင်းၼၢႆးၶၢဝ်လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း တင်းမူတ်းတေမီး 29 တီႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢႆႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈႁိူၼ်းၼွင်ႉၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်ပႃးတင်းမူတ်းတေမီး မွၵ်ႈ 5 ႁဵင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼၢင်းဢီႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁွတ်ႈဝႆႉ မီးလင်ၶႃးႁိူၼ်း 35 လင် ၊ၵူၺ်းၵႃႈ ပူႇၵႄႈဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈၸွႆႈ လႄႈႁူပ်ႉတင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ

“မိူဝ်ႈဝႃး ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းတႄႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼၢင်းဢီႇ (နန်းအီကျေးရွာ) လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၼၼ်ႈ တေမီး 35 လင်ၶႃးႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ တေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉ ယွၼ်ႉၽူႈၵွၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼၼ်ႈ ဢမ်ႇ ပၼ်ႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼႆၶႃႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်။ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ။ ၾၢႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈလူႉ ၵွႆလႅဝ် တင်းၼမ် ။ ၵူၼ်း မိူင်းလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ဝူဝ်းၵႂၢႆးၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 60 – 70 တူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ