Monday, June 17, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် – ၵေးသီး ယင်းပႆႇပိုတ်ႇ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် - ၵေးသီး ထႅင်ႈယူႇ ယင်းပႆႇပိုတ်ႇပၼ် ႁိုင် 4 ဝၼ်းၼႆႉ ယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ထိုင် 5/3/2020 ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 9 မိူင်းၼွင် ဢိုတ်း သဵၼ်ႈ တၢင်းၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယႃႉၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်း ယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 3/3/2020 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၽႃသႃးထႅင်ႈ ႁိူၼ်း 3 လင်လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း 1 ႁၢၼ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မိူၼ် ၵၼ်။ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃး တင်း...

ၵႃးလူင် မူႇၸေႊ လႃႈသဵဝ်ႈ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၺႃးႁႄႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇရူတ်ႉၵႃးလူင် ဢၼ်လႅၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ - လႃႈ သဵဝ်ႈ ၼိုင်ႈလမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 60 သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းၼိုင်ႈပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ရူတ်ႉ ၵႃး လူင် တီႈမၢၼ်ႈၼိဝ်ႉ -...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႆႇပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် - ၵေးသီး ၵူၼ်းမိူင်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ၵႂႃႇမႃး။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/3/2020 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉ ၶလယ 9 မိူင်းၼွင် ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင် - ၵေးသီး...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ယႃႉသွၵ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃး 2 လုၵ်ႈသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈႁၢတ်ႇသႂ်ႇၵူႈတၢင်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယႃႉသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ဢိူင်ႇ ႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တုၵ်းယွၼ်းတႃႇႁႂ်ႈလွင်ႈၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် လႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ပဵၼ်ထမ်း

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးပၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၶင်လႄႈ လႆႈႁၢႆတူဝ်ဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင် 58 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ယူႇတီႈၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ယွၼ်းသူး မွင်ၸႂ်ထိုင်ၸွမ်း ၸဝ်ႈၾႃႉ သီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၶင်တူဝ်ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်...

သွင်ၾၢႆႇ ယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၵၼ်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင်ယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း တပ်ႉၸိုင်ႈသိုၵ်းတႆး RCSS ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ လူင်ႉလႅင်း ယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၵၼ်သေ ပၢင် တိုၵ်းဢၼ် ပဵၼ်ယူႇ တၢင်းပွတ်းလွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် RCSS တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇ လူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း...

SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈ “တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တဵၵ်းတဵင် ၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ တႃႇသၢင်ႈတပ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်လၢႆးတိုၵ်းမႂ်ႇ တၢင်းၸဵင်ႇ ၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ႁိမ်းမႄႈၼမ်ႉၶူင်း ” ဝႃႈၼႆ။ ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/2/2020 ။ SHRF ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင်...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်သိုၵ်းတႆးသေ တီႉၺွပ်း

သၢႆသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပွတ်းလၢင်းၶိူဝ်း - မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်သိုၵ်းတႆး ၼႆသေတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းသၢႆသိုၵ်းၶဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင်၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၽၵ်းၽဵတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇ တီႈသၢႆသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈထုင်ႉဝၢၼ်ႈယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉဝႃႈ လုင်းၸၢႆးၸိင်ႇတႃႇ ဢၼ်ၶဝ်တီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ...

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇထႅင်ႈ

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ မွၵ်ႈတႃႇ 3 တူင်ႈၼႃး တႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းလိၼ်သူၼ်ႁႆးၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉ တီႈလိၼ်ဢၼ်ၶဝ် ယိုတ်းဝႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်းၶဝ် လၵ်ႉဢဝ်ၵႃးမႄႈၶူဝ်းသေ မႃး ၶုတ်းၼႂ်းတူင်ႈၼႃး...

တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ တိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးထႆး သုမ်းငိုၼ်းႁဵင်လၢၼ်ႉUS$ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်တႆး

ၽွင်းလၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁၢမ်ႈပိၵ်ႉ ၸၢဝ်းၶႄႇၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ႁၢမ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၶႄႇ ၶဝ်ႈမိူင်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸီႉသင်ႇၸူး ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇတွင်ႈတဵဝ်းလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ဝႃႈ တၵ်း လႆႈပိုတ်ႇပၼ်ၶႅၵ်ႇတွင်ႈတဵဝ်းၸၢဝ်းၶႄႇ ႁႂ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းထႆးၼမ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19) ဝူႊႁၢၼ်ႊ - ၽႄႈဝႆးသေ မိူင်းဢမေႊ ရိၵၼ်ႊ...

လၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ် လတ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ

ၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ သႅၼ်ဝီ ႁၢမ်ႈဢမ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶၢမ်ႈလတ်းၵဵတ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸုမ်းၸွႆႈ ထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသႅၼ် ဝီလၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သႅၼ်ဝီ ၶိုင်ဢဝ် ထဝ်ႈ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ၵႃးပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ မိုဝ်းႁၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ သူင်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

သိုၵ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇလွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

ပီႇတူႉၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢုပ်ႇၵုမ် တႃႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သိုၵ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၶူးတေႃးၼ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈၵျွင်းၼွင်ယႃႈသႆး ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ ဢုပ်ႇ လွင်ႈတႃႇတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႈသႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၽူႈတွႆႇ...

SWAN ပိုတ်ႇလုမ်းသုၼ်ၵၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) ပိုတ်ႇလုမ်းသုၼ်ၵၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် တႃႇပူၵ်းပွင်ယုၵ်ႉမုၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (Shan Women’s Action Network – SWAN) ပိုတ်ႇလုမ်းသုၼ်ၵၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင်...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းၽွင်းမၼ်းၸၢႆးတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 13 /2/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်း  ၸၢႆးၵေႃးထူဝ်ႉ ဢႃယု 30 ပီပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ၺႃးယိုဝ်းၽွင်းမၼ်းၸၢႆးဢၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်။ လုင်းၸၢႆးလ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ်တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးၵေႃးထူဝ်ႉ မီးတီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး။ ပဵၼ်ၽႂ်ယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇသူၼ်သေလႄႈ ၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈ တူဝ်တၢႆမၼ်း။ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း