Saturday, May 25, 2024

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်း 300 လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်း မိူင်းႁိမ်း 300 လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁိမ်း 300 ၵေႃႉ

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽႄႇ၊ ဝၢၼ်ႈဢုမ်ဢုၺ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်း 300 လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉဝႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မၢႆးယၢၼ်ႇၼၢႆႇ လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇတဢၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 280 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၶုၼ်ငိုၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇသဝ်းလႄႈ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇသွၼ်ႈတီႈဝတ်ႉပၢင်ၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇဝႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝတ်ႉၶုၼ်ငိုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တင်း ဝတ်ႉပၢင်ၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် မွၵ်ႈ 6 လၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁိမ်း 300 ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ လွင်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “တေႃႈလဵဝ် ၶဝ်တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ယူႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတေပွၵ်ႈမိူဝ်းတႄႉ ယၢပ်ႇဝႆႉ။ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ထႅင်ႈ ၶၢဝ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉပႆႇႁူႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်ပၢႆႈမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈပႃးသင်မႃး။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်း လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁဝ်း လူဝ်ႇသိူဝ်ႈၼႃႈဢုၼ်ႇၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁိမ်း 300 ၵေႃႉ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊ ၿိူဝ်ႊမႃး။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းတၢၼ်းဢွင်ႇ ၵူၼ်း(ဝၢၼ်ႈ)မၢၼ်ႈၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ် ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ငဝ်းလၢႆးတင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတႄႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးတႄႉ ၶဝ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ဢမ်ႇထၢတ်ႇၶႃႈ။ တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶၢဝ်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ။ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈၺႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ဝႆႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈမိူဝ်ႈလႂ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း