Monday, May 20, 2024

တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၸဵပ်းၸွမ်း 4 ၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Owner/ ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2019

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈတီႈႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း တေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉ ၶၢႆဝႆႉ။

- Subscription -

တေႃႇဝိၼ်းဝိၼ်းမျႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢႃယု 18 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ 19 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးတီႈၶေႃး။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ တိူဝ်ႉ ၺႃးတီႈၵွင်းလင်”ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၼမ်ႉ ၽၵ်းၵႃ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႉတင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်မူၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶဝ် 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈပုမ်တင်းသွင်ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃမူႇ ၸေႊသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉ။ ၶဝ် 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ တၢင်းၵႃးဢိုတ်းဝႆႉသေ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇႁူႉလႄႈၵႂႃႇ ၸင်ႇဝႃႈလႆႈၺႃးယိုဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသမ်ႉ ဢႃယုမွၵ်ႈ 45 ပီ။ ၽူႈၸၢႆးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ဢႃယု 35 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မၢႆးဢၢႆႈမူၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတဢၢင်း တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃး ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း TEC လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၼွၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း 2 လုၵ်ႈ။ ၵူၺ်း ၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသေၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

“ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်း TEC ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသေၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်သၢၼ်ႈၵၼ်မူတ်း။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမႃးပဵၼ် တီႈႁိမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူႇသဝ်း” မၢႆးဢၢႆႈမူၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်းၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆသမ်ႉ 2 ပွၵ်ႈ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း