Wednesday, March 22, 2023

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း ၵူၼ်းၸူမ်ၼမ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်တၢႆ  ။ ဝၼ်းတီႈ 3/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း ၽွင်းၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼွင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမိၼ်ႉၶၢႆႇ ဢႃယု 44 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေး ဢိူင်ႇသွင် ၵေး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ တၢင်းလင်ႁိူၼ်းမၼ်းၶိုၼ်း၊...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်း၊ ၶူဝ် လႄႈ တူင်ႈၼႃး ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းတူင်ႈ။ ၸဝ်ႈသြႃႇဝိလႃႇသ  လၢဝ်ၶိူဝ်း ဝတ်ႉပုင်ႇဝူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈယဝ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇ ၾူၼ်ၼႆႉ မၼ်းတူၵ်းမႃး မီး 4-5...

တၢင်းၵႃးၼမ်ႉၶမ်း – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၵူၼ်ႇယၢတ်ႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇႁႅင်း

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼမ်ႉၶမ်း - ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ယၢတ်ႇပဵၼ်တွၼ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၸဝ်ႈၵႃး လူင် ၵႃးဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။   ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 11/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵၼ်ႈတၢင်းယၢတ်ႇ  တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽႃလႅၼ်ႇ ယၢၼ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မွၵ်ႈ 5 လၵ်း မီးၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်း ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း -...

ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ၶိုင်ဢၢင်ႈ ယိုတ်းတီႈလိၼ် ၵူၼ်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၶိုင်ဢၢင်ႈ ယိုတ်း တီႈလိၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ႁဵတ်းႁွင်ႈၵၢၼ် တိူင်းသိုၵ်းဝႃႉ တႃႇ 30 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/6/2022   ယူႇတီႈၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၶိုင်ဢၢင်ႈမႃးတႅၵ်ႈဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉမိူင်းပၢင်းတႆး ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်း...

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မွင်းၾူၼ်တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

ပဵၼ်ၽွင်းလူဝ်ႇလဵင်ႉၼမ်ႉမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မွင်းၾူၼ်တူၵ်း   ၾၢႆႇၼိုင်ႈၸဝ်ႈပွႆးပၢင်တေႃႇလွင်းသမ်ႉ ႁဵတ်းၶဵင်ႇၽီ  တိူင်ႇၵၢဝ်ႇႁၢမ်ႈ ၾူၼ် ။   ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၶိုၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းၼမ်ႉ ယွၼ်း ၾူၼ် တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးတႄႉ မွင်းၼမ်ႉမွင်းၾူၼ်တူၵ်းၼႃႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်း ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး 3 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ၺႃးသၢႆၾႃႉၽႃႇ လုၵ်ႈလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ  

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး 3 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၊  ၺႃးၸၢၵ်ႇၾႃႉၽႃႇ  ပိၼ်ႈလူမ်ႉလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တင်းသၢမ် ၵေႃႉ၊  လုၵ်ႈ ၸၢႆး   လိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ  ။ ဝၼ်းတီႈ 2/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉႁိူၼ်း 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈ...

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇလင်ၶႃး/ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွင်ႇ မွၵ်ႈ 3 လင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ 29/4/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇလင်ၶႃး/ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျွင်း ဢိူင်ႇပႃႇမႆႉ ၸႄႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွင်ႇၵႂႃႇ 3 လင် ၼႆယဝ်ႉ။ Photo CJ- မၢၵ်ႇႁဵတ်းတူၵ်းတီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ သီႇပေႃႉ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ် တင်းမူတ်း 35 လင် ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းယေး  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်း။ ၾူၼ်လူင် လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈဝႃး  28/4/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼႆႉၼၼ်ႉ လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵွႆတႃႇ 35 လင် ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း လိူဝ်ၵူႈပီ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ၼမ်ႉၼွင်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁႅင်ႈဝႆး   လိူဝ်ၵူႈပီ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃးထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ - ၼွင်ဢူးယဵၼ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁႅင်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ လင်ၶႃႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉၵွႆ တင်းၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈ  ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လင်ၶႃးႁိူၼ်းလူႉၵွႆၼမ်  ။   ၵူၼ်း သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်မႃးႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ ၽတ်ႉပဝ်ႇ လင်ၶႃႈႁိူၼ်း ၽႃႁိူၼ်း ၵူၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းတပ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ႁွတ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ ၸၢင်သေ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းတပ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် မိူင်ထၢၼ်ႇႁိၼ်။ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/04/2022 ၼႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမူဝ် ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢၼ်းၵႂႃႇ ၶုတ်းလုၵ်းပဵမ်ႇ ၊ ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉမႃးႁဵတ်းႁူဝ်ႉပၼ်တပ်ႉၶဝ်။ ဢၼ်ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းတပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်...

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းမွၵ်ႇ ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၵွႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ဝၼ်းတီႈ 17 ပူၼ်ႉမႃး  ၾူၼ်လူင်တူၵ်း လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇလႄႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းမွၵ်ႇ လူႉၵွႆလိူဝ်ႁႅင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ “သုမ်ႉတီႈယူႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တႃႇ 70 ဢၼ်ၼႆႉ လူႉၵွႆၵႂႃႇမွၵ်ႈ 20 လင်။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈယၢမ်းလဵဝ်လႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇတီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၼၼ်ႉဢေႃႈ။ တႃႇၶိုၼ်းမုင်း ၶိုၼ်းသင်မၼ်းတႄႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ ” ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမွၵ်ႇ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်...

ၾူၼ်လူင်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉဢဝ်ၸွမ်ႁိူၼ်းလႄႈသုမ်ႉၵၢတ်ႇၵွႆ ပွတ်းၼွင်မႄႈမၢႆ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်

 ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁၢတ်ႇသႂ်ႇလင်ၶႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈသုမ်ႉၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼွင် ပွတ်းၼွင်မႄႈမၢႆႈ ၸႄႈဝင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းယၢင်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင်  လူႉသုမ်းၵွႆၼမ် ။ ၶၢဝ်ႇသဵင်တႆးလႅင် တႄႉဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၾူၼ်ၼႆႉ တႄႇတူၵ်းၽွင်းတဵင်ႈၶိုၼ်း။ ၶၢဝ်းတူၵ်းတႄႉမွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်းသေတႃႉ လူမ်းႁႅင်းၾူၼ်ႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ်။ လင်ၶႃးၵၢတ်ႇမႂ်ႇ ၵၢတ်ႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵေႃႈၵွႆၼမ်။ သုမ်ႉၶၢႆဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၵႅၼ်ႇၶႅင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၼ်ႇၵွႆ ဝႃႈၼႆ။ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵိင်ႇမႆႉႁၢၵ်းတူၵ်းတဵင်လႄႈ လူႉၵွႆၵေႃႈမီး။ ဝၼ်းတီႈ 17/4/2022...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ

ၵူၼ်းပွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တီႈႁိူၼ်းၵိုတ်းလုၵ်ႈၸၢႆးလၢႆၵေႃႉၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈမီးလုၵ်ႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တၵ်းလႆႈပၼ် 1 ၵေႃႉ ၊ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈၵေႃႈတၵ်းလႆႈသူင်ႇပၼ် ဝႃႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၢႆႈ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသူင်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်/ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း (မိူင်းထႆး...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း သွင်လင်ထပ်းၵၼ် တီႈမိူင်းပၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၵုင်းၵႅင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သွင်လင်ထပ်းၵၼ်   လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ပဵၼ်ႁိူၼ်းလုင်းထုၼ်းဢွင်ႇ - ၼၢင်းၸိင်ႇသေ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး လၢမ်းမႆႈပႃးထႅင်းႁိူၼ်း လုင်းၼေႃႇ - ပႃႈၸိင်ႇမျႃႉ  ၊ ၾႆလၢမ်းမႆႈဝႆး ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ ၸဝ်ႈၶူး ဝူၺ်ႇပုင်ႇလ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း