Wednesday, March 22, 2023

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉတူႈသၢၼ်ၶတ်းၾၢႆတႃႈလူင်ယႄးယႂႃႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ 11 ဢိူင်ႇ  ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 23/2/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉတူႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ 11 ဢိူင်ႇ ၸၢင်ႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆတႃႈလူင် ယႄးယႂႃႇၼိူဝ်။

 ၾၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႆႉၵေႃႇသၢင်ႈယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈတိၼ်လွႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ။

Photo : ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ဝၢၼ်ႈပေႃႇၵျူဝ်ႇ(မေႃႇၵိူဝ်) ဢၼ်မီးႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉတူႈ ၵွင်းမူးၵိုၵ်းပိုၼ်း (SHRF)

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/12//2022 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ –  ၾၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ တေၵေႃႇသၢင်ႇႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းပီ 2023။ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႈမတီႇဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလူင်း ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼမ်ႉတေထူမ်ႈ ၼႆသေ ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၊ ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ ၊ၾၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ် ၊ ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်  ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိူင်ႇဢၼ်တေၸၢင်ႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉ မီးလၢႆလၢႆဢိူင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိူင်ႇပေႃႇၵျူဝ်ႇ ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉသိမ် ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၊ ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇလၢဝ်ၶုၼ် ၊ ဢိူင်ႇၵုၼ်သေႃႉ ၊ ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈမွၼ်း/မၢၼ်ႈၵျွင်း ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး လႄႈ ၵွင်းၶၢမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵဵပ်းသဵၼ်ၸိုဝ်ႈ ဢိူင်ႇဢၼ်ၸၢင်ႈထူပ်းၽေး ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေတႃႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉလွင်ႈတၢင်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းတင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈ ပီ 2014 ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးမူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် သႂ်ႇၸႂ်ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေပွၵ်ႈ။မိူဝ်ႈတႄႇသၢင်ႈၾၢႆၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႆႉ မီးဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ တီႈလဵဝ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ 11 ဢိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းသၢႆၼမ်ႉတူႈၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်း 11 ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢိူင်ႇပေႃႇၵျူဝ်ႇ (မေႃႇၵိူဝ်)  ဢၼ်မီး  တီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵွင်းမူးပေႃႇၵျူဝ်ႇ (မေႃႇၵိူဝ်) လႄႈ ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းၼမ်လၢႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉၵူၺ်း မီးလွင်ႈသၢင်ႈၾၢႆ ၼႂ်းၼမ်ႉတူႈထႅင်ႈ တီႈဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ဢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ 13 လၵ်း။ၽူႈႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၾၢႆၼႆႉ ပႃးဝႆႉ ၶွမ်ႊမၼီႊလၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ Nature Current Energy Hydropower Co. ltd။ သင်ဝႃႈ ၾၢႆၼႆႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိုင်ႈ ၼမ်ႉၸၢင်ႈထူမ်ႈထိုင် ဝၢၼ်ႈလီလု ဢၼ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးယူႇဝႆႉၵမ်ႈၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း