Wednesday, April 24, 2024

CATEGORY

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်သွင်လုၵ်ႈ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ပွင်ႉၶၢင်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 12/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 9:55 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမူႇၸေႊ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၵေႃႉလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း...

သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမူႇၸေႊထႅင်ႈ 2 ၵမ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမူႇၸေႊထႅင်ႈ 2 ၵမ်းထပ်းၵၼ် တၢင်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ တူၵ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းတႆး) မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ  2 ၵမ်းထပ်းၵၼ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈမူႇၸေႊ  ပႆႇႁူႉပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇ (တိုးဂိတ်) တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇ (တိုးဂိတ်) တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်...

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူႉသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 1:45 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ပဵၼ်လၢႆႁွင်ႈ တီႈၼႂ်း ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မႆႈယွၼ်ႉသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပလိၵ်ႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1...

ၵူၼ်းမိူင်းပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၺႃးတီႉပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းလွင်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ 40 ပၢႆ။ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈတပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း ထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/4/2020 ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉတႃႇ ၵုမ်းၵမ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး မိူင်းလၢဝ်း ဢၼ်ၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈ ၵဵင်းတုင်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇတူဝ်ၵူၼ်းထႆး - လၢဝ်း ဢၼ်ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင် 27 ၵေႃႉ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းၸူး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/4/2020 ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ထႆး 26...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၵ်ႉတႅပ်းမႆႉ ႁိမ်ၵွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လႄႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၵ်ႉတတ်းမႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS ၵူတ်ႇထတ်းသေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉၶိုၼ်းႁိမ်ၵွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈလႄႈထိုင်တီႈလႆႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/4/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျိတ်ႉထူႇ ပွၵ်ႇလွႆတေႃႇၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇပွတ်း RCSS တူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS ႁွင်ႉၵိုတ်းၵူတ်ႇထတ်း ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်း ၶိုၼ်းႁိမ်ၵွင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ ၺႃးယိုဝ်း...

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆတူၵ်းၼမ်ႉတဵင်း တီႈလၢင်းၶိူဝ်း

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 48 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတဵင်းတၢႆ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 29/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼႆႉ ပလိၵ်ႈလႄႈၸုမ်းၶၢႆႇၶႃပႄလႅင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈ ဢဝ်တူဝ် တၢႆ ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 48 ပီ ၶၢင်ႉၶမ်ဝႆႉတီႈ လၵ်းမၢႆႈလူင်ၼႂ်းၼမ်ႉတဵင်း တိုဝ်ႉပွၵ်ႉၼမ်ႉဝၢၼ်ႈတႂ်ႈ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်းတီႈယူႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ဢွင်ႈတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ ၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 23/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း/ ၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ဢွင်ႈတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ ၼႂ်ႈၵႄႈမၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း - ပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ ၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း -...

ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၺႃးတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ 3 လိူၼ်

ပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ တႃႇ 3 လိူၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ပလိၵ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႂ်းၵႄႈ 10 မူင်းထိုင် ၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း။ တီႉၺွပ်းလႆႈတီႈ ဝဵင်းမႂ်ႇဢေးသႃႇယႃႇ 5 ၵေႃႉလႄႈ တီႉလႆႈတီႈ...

မႃလမ်းၶူပ်း ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဝၼ်းလဵဝ်ၺႃး 7 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 22/4/2020 မွၵ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10 မူင်းပၢႆ မီးမႃလၢႆလၢႆတူဝ် ၶိုၼ်ႈလွင်ႈႁွၼ်ႈထဝ်ႇၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇဝၢၼ်ႈ/ ပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လမ်းၶူပ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းလူင် ဝၼ်းလဵဝ် ၺႃးၶူပ်းႁိမ်းၸမ် 10 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မႃလမ်းၶူပ်းၵူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၶူပ်း 7...

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် တီႈမူႇၸေႊ

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် တီႈမူႇၸေႊ လင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 9 မူင်းၼႆႉ ၾႆးမႆႈ တီႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် (ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) တီႈမၢၼ်ႈၵွင်းမူးလွႆ ပွၵ်ႉၵွင်း မူးတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၶူဝ်းၶွင်လႆႈမႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးတင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 10 ၶူပ်ႇ ၸူမ်ၼမ်ႉတူႈတၢႆ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတူႈတၢႆ တီႈသႅၼ်ဝီ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် (အနှိုင်းမဲ့ ကုသိုလ် လူမှုကူညီရေးအသင်း) သႅၼ်ဝီ ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼၼ်ႉဢွၵ်ႇၼမ်ႉတူႈမႃး တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်းၶိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ...

ႁူဝ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးၵူၼ်းလူမ်ႉတၢႆဝႆႉယူႇ ႁိမ်းၽၵ်းတူ ပၢင်ပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်

ႁူဝ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းႁူဝ်ပူင်း လူင်းၸူးၵူင်ၵၢင်မိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁိမ်းပၢၵ်ႇၽၵ်းတူၶဝ်ႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်။ ဝၼ်းတီႈ 14/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထူပ်းႁၼ် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းတၢႆဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၼႃႈ ၽၵ်းတူ ပၢင်ႇလဵၼ်ႈၵွပ်ႉၾ် ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ တၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ပလိၵ်ႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉလုမ်း MPT ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ လူႉၵွႆၼမ်

ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၶမ်ႈဝႃး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ထပ်းၵၼ် 2 လုၵ်ႈ လုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ် သိမ်းၾူၼ်း MPT ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လူႉသုမ်းၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 12/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10:40 မူင်းၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် (မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရုံး - MPT) တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း